Nordisk kart med utheving av Sverige i farger

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen idrettsanleggsfeltet i nabolandet. Her kan du lese et kort sammendrag av det som ble presentert.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Arrangør for konferansen var Ability Partner, som du kan lese mer om på deres hjemmeside. Presentasjonene deles kun med dem som deltok på konferansen, men under finner du korte sammendrag fra alle presentasjonene.

Sammendrag fra presentasjonene

Folkehelse, fysisk aktivitet og aktive byer - slik kobler du anleggsstrategien din til aktuell forskning

Professor Peter Schantz ved Gymnastik- och idrottshögskolan presenterte aktuell forskning på fysisk aktivitet og folkehelse. Han pekte på at man tidligere var fysisk aktiv som transport (f.eks. sykle til og fra skole/jobb), men at man i dag benytter seg av bil. For å få flere til å sykle til og fra jobb, er det av stor betydning at sykkelveien oppleves som både trygg, grønn og vakker.

Tiltak må rettes mot de som er fysisk inaktive

Han poengterte også at de tiltak man gjør for å få opp det fysiske aktivitetsnivået (både idrettsanlegg og sykkelveier), må rettes mot dem som er fysisk inaktive. Det hjelper svært lite å bare tilrettelegge for dem som allerede er på et godt fysisk aktivitetsnivå.

På kontaktsiden til Peter Schantz finner du kontaktinformasjon. Du kan også lese om Gymnastik- och idrottshögskolan på deres hjemmeside.

Hvordan skape tilbud og anlegg som møter behovene?

Andreas Hagström i Linköping kommune presenterte kommunens nye idrettspolitiske program "Aktiv hela livet", og arbeidet bak dokumentet. Han belyste betydningen av at et slik program både tas frem av og implementeres på tvers over flere enheter i kommunen, og ikke kun idrettsenheten.

Benytt prognoser!

Som konkrete tips for et godt idrettspolitisk program og arbeid, anbefalte Hagström at man i kommunen benytter prognoser (f.eks. befolkningsprognoser), aktuell forskning, planarbeid og reguleringsplaner samt behovskartlegging.

nettsiden linköping.se kan det idrettspolitiske programmet "Aktiv hela livet" leses i sin helhet.

Slik vil Skärholmen bidra til en sosialt bærekraftig utvikling gjennom miljøer for idrett, fritid og kultur

Karl Loch Hansson i Stockholm kommune presenterte hvordan flere enheter i kommunen samhandler i prosjektet "Fokus Skärholmen", som blant annet skal skape tiltrekkende, likestilte miljøer for idrett, fritid og kultur.

Lokal forankring

Skärholmen er en bydel i Stockholm med sosioøkonomiske utfordringer og helseutfordringer. Prosjektet er lokalt forankret gjennom dialoger med innbyggere, og man ser spesielt på hvordan man kan tilrettelegge for egenorganisert aktivitet.

Les mer på Stockholms stad sin nettside om Skärholmen.

Marka som katalysator for folkehelse - hvordan får vi flere ut i naturen?

Jönköping kommune sin frilufts-strateg Lisa Bergström belyste at kommuner har en nøkkelrolle i å skape gode forutsettinger for friluftsliv, og at idrett og friluftsliv er tett knyttet sammen.

Aktivt friluftsarbeid

Kommunen arbeider aktivt med å få ut flere i naturen, gjennom friluftslivstiltak i skoler, bevaring av grøntarealer, holdningskampanjer, naturturisme, friluftslivsanlegg og aktivitetstilbud.

Hun tipset også om konferansen "Ute är inne" den 29.–30. august 2019.

Les mer på utenavet sin nettside om konferansen. 

Idretts- og kulturbyen Gällivare - slik tar vi høyde for fremtiden og skaper verdi for innbyggerne gjennom en offensiv anleggsutbygging

Sven Lundgren og Henrik Ölvebo i Gällivare kommune holdt en presentasjon om kommunens store utfordring: å flytte et tettsted, grunnet ekspansjon av malmgruven.

Store investeringer i idretts- og kultur-møteplasser

Selskapet som utvinner malmen erstatter dog kommunen økonomisk for flyttingen, hvilket gir mulighet for investeringer i idretts- og kultur-møteplasser i Gällivare. Blant annet vil man bygge et multiaktivitetshus, og knytte sammen sentrum og skistadion Dundret med skiløyper.

På Gällivare sin nettside om prosjektene kan du lese mer.

Partille arena - hvordan innbyggerne ble involvert i den nye arenaen og en utfordrer til andre arenaer i regionen

Kristina Svensson i Partille kommune fortalte om det store prosjektet Partille arena, som er en elitehåndballhall, en konsertarena, en breddeidrettshall og et kontorbygg - og hvordan de kan sameksistere.

Scene separat fra hallen

Scenen i den store hallen kan rigges for konserter uten å ta beslag på idrettsflaten, slik at treninger kan holdes som vanlig.

Brukerinvolvering

Innbyggerne ble tidlig involverte, slik at arenaen ble hele kommunen sin. Blant annet fikk en barnehage ta de første spadetakene før bygging og klippe åpningsbåndet ved innvielsen.

Partille arena sin hjemmeside kan du lese mer.

Ny forskning om fysisk aktivitet hos barn og ungdom i Sverige

Gisela Nyberg, forskningssamordner ved Karolinska instituttet, presenterte aktuell forskning om barn og ungdoms helse og vekten av å være fysisk aktiv. Blant annet fortalte hun om en studie som viser at barn som har en fysisk aktiv livstil i stor grad fortsetter å være fysisk aktive også som voksne.

Barn og ungdom er ikke aktive nok

Hun fortalte også om sammenhengen mellom skjermtid og depresjon. Undersøkelser i Sverige viser at få barn og ungdommer oppnår anbefalingen om 1 time fysisk aktivitet om dagen, spesielt jenter. Nyberg fortalte at for å øke den fysiske aktiviteten hos barn og ungdom, må tiltakene skje i samhandling mellom skole, hjemmet og samfunnet.

kontaktsiden til Gisela Nyberg finner du kontaktinformasjon.

"En plass for alle" - slik skaper Trollhättan effektive anlegg gjennom samhandling mellom skole, idrettshall, bibliotek og SFO/ungdomshus

Inger Fredriksson fra COWI og John Lawson fra kommunen fortalte om et spennende prosjekt i Trollhättan kommune. På Sylteskolan hadde man et stort behov for å oppgradere eksisterende arealer, blant annet var ikke idrettshallen universelt utformet. Den nye skolen vil ha en bedre samhandling mellom ulike virksomheter, f.eks. mellom SFO/ungdomshus, bibliotek og idrettshall.

Tilpasset skolens behov

For garderobene samarbeidet man med skolehelsetjenesten og tok hensyn til den aktuelle situasjonen på skolen, der ulike klasser ikke ønsket å dele garderobe mellom kroppsøvingstimene (pga. blant annet tyveririsiko og mobbing). Derfor er det nå tolv garderober, istedenfor opprinnelig tiltenkte seks. Idrettshallen er en forlenget normalhall som kan deles i tre deler, som ikke er av samme størrelse grunnet gulvmarkering.

Les mer på Trollhättans nettside om Sylteskolan.

Nytt utendørs svømmeanlegg i Järva skal utgjøre en forskjell og bidra til en inkluderende møteplass

Robert Petrén fra AIX Arkitekter fortalte om et prosjekt for et utendørs svømmeanlegg som er påbegynt i en sosioøkonomisk utsatt del av Stockholm, som skal bidra til å øke svømmekunnskapen i Stockholm. Ambisjonene for badet er at det skal fungere som et turmål for friluftsliv.

Må passere garderobe

For å komme til bassengene, må man passere gjennom garderoben. Dette er gjort bevisst for å oppfordre til dusj før bad. Omgivelsene er landlige, og bygningene skal harmonisere med de eksiterende, men samtidig ha noen trekk som tydeliggjør at det ikke er låver.

Les mer på AIX sin nettside om prosjekt Järvabadet. 

Hvordan svarer vi på behovene for anlegg for Sveriges tredje største idretts- og mosjonsaktivitet?

Isabelle Söderberg fra Svenska Cykelförbundet presenterte hvordan anleggssituasjonen er for sykling i Sverige, og hvilke typer av anlegg man satser på. MTB-baner, velodromer, street parks og pump tracks er de anleggstyper som vokser mest innen sykkel for tiden, og for mange av konferansens besøkere, var det nyttig å få vite hva disse anleggene egentlig er, og hvilke muligheter som finnes. I både Göteborg og i Jönköping er det planer om velodrom. Les mer på hjemmesiden til Svenska Cykelförbundet.

Å planlegge en ny ishall med målsettingen om å skape et idrettsområde som oppfordrer til fysisk aktivitet

Björn Hellqvist (prosjektleder) og My Lundblad Wistedt (arkitekt) fra Tyresö kommune fortalte om flytteprosessen av en ishall i en idrettspark, utfordringene med å få det til å passe med resten av idrettsparken, planene for boliger i området og for å legge til rette for fysisk aktivitet.

Kommunen har fått erfare at det å velge ut plassering av et idrettsanlegg kan være en lang og tidkrevende prosess.

Mer informasjon om ishallen finner du på Tyresö kommunes nettside: Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen.

Slik utvikler Sundbyberg aktivitetsflater og anlegg for å møte behovene i en voksende by

Sundbyberg kommune er Sveriges minste kommune sett til areal, og innbyggertallene vokser stadig (50 000 innbyggere i 2018, med prognose om 80 000 innbyggere i 2035).

Multihall og spontanaktivitetsflater

Kommunalråd Johan Storåkers fortalte at kommunen blant annet bygger i høyden i den nye multihallen, der det skal være to isflater for ishockey og kunstløp, en 11'er fotballbane og seks curlingbaner. De bygger også spontanaktivitetsflater, legger vekt ved likestilling og at anlegget skal kunne brukes både sommer og vinter.

Et eksempel er Rissne IP, en idrettspark der "tradisjonelle" idrettsflater er komplettert med anlegg for egenorganiserte.

Nabokommunene samarbeider om idrettsanlegg, men bygger ikke sammen

Storåkers fortalte også at Sundbyberg kommune samarbeider med nabokommunene om idrettsanlegg: De bygger ikke sammen, men de "kjøper virksomhet" av hverandre og ser på hvilke anlegg som finnes/planlegges i nabokommunene før de begynner med egne prosjekter.