Viken idrettskrets logo

Et idrettsanlegg tilrettelagt for alle!

Nyhet fra Viken idrettskrets

Med ambisjon om idrettsanlegg som kan brukes av alle, er det utarbeidet noen enkle tips til hvordan idrettsanlegg kan gjøres mer universelt utformet. Tiltakene er gjengitt fra Viken idrettskrets med tillatelse. I tillegg presenteres en video som viser utfordringer folk med funksjonsnedsettelser kan støte på i et idrettsanlegg.

Innholdet under er et utdrag hentet fra Viken idrettskrets sin hjemmeside med tillatelse. For å lese artikkelen i sin helhet vises det til Viken idrettskrets sin hjemmeside: Små justeringer, kan bidra til å senke barrierene for deltakelse!.

 

  

Er ditt idrettslag interessert å gjøre noen små justeringer? 

Da har vi med hjelp fra Norges Handikapforbund Øst noen tips man kan starte med når en ønsker å inkludere flere, og tilpasse anlegget i større grad for funksjonshemmede: 

 • Husk at alle i utgangspunktet ønsker å kunne klare seg selv.
 • Ta en prat med anleggseier (idrettslag / kommunen).
 • Kontrastvegger (f.eks. kontrastvegg bak toalett og i trapper). 
 • Merke glassdører/vegger (enkle klistremerker i mage/øyehøyde – gjerne også ulike klistremerker på dør og vindu). 
 • Lederlinjer (teipe eller male kontraststriper på gulv til toalett, trapp og garderobe).  
 • Kontraststripe på trappetrinnene. 
 • Terskler inngang, toalett og garderober (kan en skråskjært planke tilføyes for enklere tilgang?) 
 • Høyde på knagger og brytere - kan noen knagger henges lavere? Klarer en rullestolbruker å skru av og på lys, senke/heve skillevegger? 
 • Dommer/sekretariat (har en rullestolbruker mulighet til å sitte der?) 
 • Kan en rullestolbruker dusje i deres garderobe? (Enkel dusjstol og håndholdt dusj)  
 • Rekker alle vask, såpe og vann? 
 • Kommer en rullestolbruker seg av og på toalettet og rekker de papiret? 
 • Er det avsatt parkeringsplass til funksjonshemmede? 
 • Hvordan er det å være tilskuer som funksjonshemmet? Kan vi legge til rette i større grad? 
 • Dører, har dere dørpumpe på inngangsdøren? Det gir en god følelse å kunne komme seg inn selv i anlegget.