Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 42 - 2019

Norges Luftsportforbund har publisert en ny versjon av Modellflyhåndboka, og Norges Skiforbund skriver om et nytt rulleskianlegg som ligger både i Norge og i Sverige.

Ny rulleskiløype mellom Ørje og Töckfors

Norges Skiforbund skriver på sine nettsider om en ny rulleskiløype som går over grensen til Sverige, og ligger mellom Ørje og Töckfors. Rulleskiløypa er en del av Kjølen skianlegg i Østfold, og måler 2,3 km. Les mer:

Nyhet hos Norges Skiforbund: Rulleskiløype i både Norge og Sverige (publisert 08.10.2019)

Modellflyhåndboka

Norges Luftsportforbund sin Modellflyhåndboka er nå godkjent av Luftfarttilsynet. Her finnes bestemmelser og anbefalinger for modellflyplasser, blant annet at modellflyplasser skal ha sikkerhetsnett mellom depot og flysone. Du finner nyheten og håndboka via denne siden:

Nyhet hos Norges Luftsportforbund: Modellflyhåndboka med endelig godkjenning (publisert 16.10.2019)