Forside seilflyhåndboka

Seilflyhåndboken

Formålet med Seilfly-håndboken (SHB) fra Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund (S/NLF) er å formalisere og gjøre kjent for medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomhet innenfor organisasjonens rammer.