Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 41

Nyheter fra Brettforbundet og Norges idrettsforbund

I denne ukas anleggsnytt kan du lese at Brettforbundet har fått tilskudd til å bygge superpipe og BigAir i Wyller, samt at Norges idrettsforbund sier seg fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Superpipe og BigAir tilbake til Wyllerløypa

Takket være økt tilskudd fra Oslo kommune, kan ivrige skikjørere i Wyller nok en gang vende tilbake for lek og moro i superpipen, og jakte luftige svev i BigAir-anlegget. 

Det var lenge knyttet usikkerhet til hvorvidt det ble superpipe og BigAir i Wyller i år, ettersom dette krever mye snø og er kostbart å drifte. Likevel har Skimore Oslo, Brettforbundet, Skiforbundet v/Norfreeski og Heming IL / Adrenalin sammen jobbet fram en løsning og et arenadesign som muliggjør begge deler også kommende sesong. Hoppene skal denne gangen bli i tre ulike størrelser, slik at de favner om enda flere brukere, ikke bare de aller beste. 

Det er et tilskudd på 1 850 000 millioner kroner fra Oslo kommune som muliggjør anlegget, og årets plan er å inkludere langt flere nivåer, samt både organisert og egenorganisert aktivitet i ett og samme anlegg.

Mer info om tildelingen og konstruksjonen av elementene finnes på brettforbundets nettside: brettforbundet.no - Superpipe og BigAir til Skimore Oslo/Wyller 2021 (publisert 28.9.22).

 

Statsbudsjettet 2023

Tross et stramt budsjett, har regjeringen holdt sine lovnader om full merverdikompensasjon av anlegg som bygges av idrettslag. Det er en viktig forutsetning for at norske idrettslag skal ha råd til å bygge anlegg, og Norges idrettsforbund sier seg godt fornøyd med avgjørelsen. 

I tillegg foreslår regjeringen å utvide strømstøtten til frivillige organisasjoner ut juni 2023, noe som er svært viktig for hele idrettsnorge. At denne garantien er på plass nå, gir bedre forutsetninger for å kunne planlegge kostnader knyttet til strømbruk gjennom en vinter som spås å bli tøff. Bevilgningen har en ramme på 770 millioner kroner.

Mer info om begge sakene, samt andre aspekter ved statsbudsjettet 2023 kan leses på idrettsforbundets egen nettside: Idrettsforbundet.no - Statsbudsjettet 2023: Godt fornøyd med full merverdiavgiftskompensasjon (publisert 6.10.2022).