Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 39 - 2022

Nyheter fra Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund

I denne ukas anleggsnytt kan du lese at Norges Idrettsforbund krever bedre strømstøtte for landets idrettslag, og at Asker kommune har vedtatt å gå videre med byggingen av Veldodromen på Risenga.

Norges idrettsforbund krever bedre strømstøtte

Norges idrettsforbund (NIF) krever bedre strømstøtte for idrettslag, da flere klubber har rapportert at de risikerer å måtte redusere aktiviteten betraktelig grunnet høye strømutgifter. For å unngå dette har NIF startet en kampanje for økt støtte. NIF har sendt brev til Stortinget om et presserende behov for å styrke idrettens strømstøtteordning. Brevet er sendt til familie- og kulturkomiteen, finanskomiteen og til samtlige politiske partier.

Norges idrettsforbund ber Stortinget fatte følgende vedtak:

  1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative terskelverdi.
  2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt jfr. Sekundært ber vi om samme terskelverdi som tidligere og som er gjeldende for husholdningene (70 øre/kWt).

Mer info og begrunnelse for mer støtte finnes via vedlagte brev: Økonomisk krise for svært mange idrettslag i store deler av Norge- Idrettsforbundet.no  (brev datert 7.9.22, publisert 14.9.22)

Flertall for å sikre velodromprosjektet i Asker

Etter at det påbegynte velodromprosjektet set ut til å gå mot 43 millioner i kostnadssmell, har det vært knyttet usikkerhet rundt videre gjennomføring. Kostnadssmellen henger sammen med ras og derav følgende omfattende merarbeid, forsinkelser, pandemi og prisstigning som følge av krigen i Ukraina.

På tross av kraftig budsjettoverskridelse valgte et solid flertall i formannskapet å gå inn for å sikre prosjektet, og som man kan lese om i anleggsnytt for uke 37, styrkes nå også samarbeidet mellom Asker kommune og entreprenøren NCF. Det skal gi bedre dialog og kontinuitet for prosjektet. 

Mer info finnes via forbundets nettside: Asker kommune går inn for videre bygging av velodrom-sykling.no (publisert 14.9.22)