Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Med flott trebaners hall har Nesodden tennisklubb fått et gedigent løft. Med gjennomtenkte løsninger, god planlegging og profesjonell gjennomføring er prosjektet et godt eksempel på at et vellykket anlegg ikke trenger å bli altfor dyrt.

Eier: Nesodden Tennisklubb
Drifter: Nesodden Tennisklubb
Anleggstype: Tennishall
Areal: 2200 m2
Kommune: Nesodden
Byggekostnad: Ca. 13 millioner kroner
Driftskostnad
År: 2013

Hjemmeside Nesodden Tennisklubb

Bakgrunn

Nesodden Tennisklubb hadde 4 utebaner og i overkant av 350 medlemmer før hallen ble bygget. De hadde gjort en del mht. tennisskoler for barn/ungdom, nybegynnerkurs for voksne m.m. ved hjelp av lokale timetrenere og en innleid ressurs som koordinator av aktiviteten. Men det er vanskelig å drive godt når klubbens aktivitets- og inntektspotensial forsvinner i syv av årets måneder. Derfor tok de sats og bygget sin egen hall. Klubbens beliggenhet gir stort potensial for samarbeid med SFO, skoler, barnehager + Sunnås mv. og dette utnyttes maksimalt med den nye hallen. I tillegg satser klubben stort på turneringer.

Planene om hall hadde eksistert i ca. 10 år da en gruppe ildsjeler tok skikkelig tak og konkretiserte prosjektet. Uten utrettelig innsats fra denne kjernegruppen hadde det ikke vært mulig å realisere halldrømmen. 

Anlegget

Anlegget inneholder tre tennisbaner, garderober, kjøkken, tilskuerareal, kontor og trimrom og ligger på Berger på Nesodden i umiddelbar nærhet av Berger Skole, Nesodden videregående skole og Nesodden idrettsforening. Det er Nesodden Tennisklubb som eier anlegget og er hovedbruker.

Hallen er bygget i en delt entreprise der firma Proplan AS hadde ansvar for prosjektering og byggeledelse.

Proplan la vekt på en tidlig prosjektering av brann, energi og bygg/konstruksjon for å tilpasse seg eventuelle krav som kunne føre til trappetrinnskostnader. Videre var målet å eliminere risiko så tidlig som mulig i prosessen og unngå dobbelt prosjektering, endringer og tillegg underveis.  Basert på prosjekteringen ble det utarbeidet spesifikasjoner etter NS3420 og det ble innhentet tilbud på delentrepriser og forhandlet kontrakter i en delt entreprise. Proplans erfaring er at prosjektering av fagene elektro, ventilasjon og sanitær kan overlates til leverandør/entreprenør i denne typen bygg når de har tilgang til tegninger og til den prosjekteringen som allerede er gjort på brann, bygg/konstruksjon og energi.

Hallen er bygget etter TEK 7.

Dekke:  Unisport Latex- ite.

Booking:  Senserio med ARX Adgangskontrollsystem 

Belysning: Sidestilte lysstoffrør

Stålhall levert fra OTEC AS, ventilert, elektrisk oppvarming forvarmet luft, middels god akustikk – det planlegges tilleggstiltak for å forbedre akustikken.

Økonomi

Bygget kostet totalt i underkant av 13 mill. NOK.

Grunnarbeid , inkl pæling

2 000

Betonggulv inkl. radonsperre

1 000

Betongarbeider

340

Murerarbeider

620

Tømrerarbeider inkl. rigg

700

Ventilasjon

450

Rørleggerarbeider , overvannshåndtering

630

Elektriker (inkl. trafo og varme)

1 180

Stålhall 

3 830

Tennisdekke

750

Dempermatter - Akkust. (hyllevare)

175

Tennisnett - Stolper (hyllevarer)

30

Tilknytningsavgifter /

300

Arkitekt, prosjektering, byggeledelse mv

750

Sum eks mva

12 755

 

Finansiering:  Spillemidler utgjorde 4,5 mill. NOK, Lån 5 mill. NOK resten er egne midler.

Video

Under ser du en video fra Nesodden tennisklubb og Bergerhallen, som viser både hallen og uteanleggene. Videoen er lagt ut på YouTube av brukeren broins.

Tegninger

Se tegninger utarbeidet av Studio Arkitekter AS her

Annen informasjon

13 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Ole Harald Dale

Bergen Tennisarena

Bergen Tennisarena (BTA) er et topp moderne kraftsenter for tennis og hallidretter. Anlegget er lokalisert i Bergen på Slettebakken (langs bybanen), nærmere bestemt Vilhelm Bjerknesvei 20, bak...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bryne TK

Bryne Tennisklubb

Bryne tennisklubb er et eksempel på hvor langt man kan komme med pågangsmot og dugnadsånd. Da boblehallen kollapset i desember 2012 stod de uten tak over hodet. Mindre enn 1 ½ år senere hadde de...

Innholdstype: Aktuelt

Det skjer ting i tennisanleggs-Norge

Høsten 2015 fikk styret i Norges Tennisforbund i oppdrag å blant annet utarbeide konkrete målsettinger for fokusområdet tennisanlegg. I en nyhetssak på deres egne sider presenteres målsettinger og...

Innholdstype: Verktøy

Idékatalog: Fremtidens tennisanlegg

Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden), Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen utarbeidet denne idékatalog, som med hjelp av eksempler fra den virkelige verden gir forslag på hvordan man kan...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Alejandro Villanueva

Oslo Tennisklubb

Oslo Tennisklubb (OTK) var den første av klubbene i Norge som la om tradisjonelle grusbaner til en moderne løsning med syntetisk såle. Klubben gjorde en meget grundig vurdering av ulike banedekker og...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Sider