Bergerhallen Nesodden tennisklubb
Bergerhallen Nesodden tennisklubb, utside vinter
Bergerhallen Nesodden tennisklubb, utside med logo på vegg
Innendørs tennisbane
Innendørs tennishall, flere baner
Innendørs tennishall, tennisbane

Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Et vellykket anlegg trenger ikke å bli altfor dyrt

Med flott trebaners hall har Nesodden tennisklubb fått et gedigent løft. Med gjennomtenkte løsninger, god planlegging og profesjonell gjennomføring er prosjektet et godt eksempel på at et vellykket anlegg ikke trenger å bli altfor dyrt. Anlegget er anbefalt av Norges Tennisforbund.

Bakgrunn

Et stort behov for helårsbruk

Nesodden Tennisklubb hadde 4 utebaner og i overkant av 350 medlemmer før hallen ble bygget. De hadde gjort en del mht. tennisskoler for barn/ungdom, nybegynnerkurs for voksne m.m. ved hjelp av lokale timetrenere og en innleid ressurs som koordinator av aktiviteten. Men det er vanskelig å drive godt når klubbens aktivitets- og inntektspotensial forsvinner i syv av årets måneder. Derfor tok de sats og bygget sin egen hall. Klubbens beliggenhet gir stort potensial for samarbeid med SFO, skoler, barnehager + Sunnås mv. og dette utnyttes maksimalt med den nye hallen. I tillegg satser klubben stort på turneringer.

En kjerne med pågangsdrivere

Planene om hall hadde eksistert i ca. 10 år da en gruppe ildsjeler tok skikkelig tak og konkretiserte prosjektet. Uten utrettelig innsats fra denne kjernegruppen hadde det ikke vært mulig å realisere halldrømmen.

Anlegget

Anlegget inneholder tre tennisbaner, garderober, kjøkken, tilskuerareal, kontor og trimrom og ligger på Berger på Nesodden i umiddelbar nærhet av Berger Skole, Nesodden videregående skole og Nesodden idrettsforening. Det er Nesodden Tennisklubb som eier anlegget og er hovedbruker.

Spesifikasjoner

 • Hallen er bygget etter TEK 7.
 • Dekke: Unisport Latex- ite.
 • Booking: Senserio med ARX Adgangskontrollsystem 
 • Belysning: Sidestilte lysstoffrør
 • Stålhall levert fra OTEC AS, ventilert, elektrisk oppvarming forvarmet luft, middels god akustikk – det planlegges tilleggstiltak for å forbedre akustikken.

Prosessen

Tidlig fokus på risiko og økonomi

Hallen er bygget i en delt entreprise der firma Proplan AS hadde ansvar for prosjektering og byggeledelse.

Proplan la vekt på en tidlig prosjektering av brann, energi og bygg/konstruksjon for å tilpasse seg eventuelle krav som kunne føre til trappetrinnskostnader. Videre var målet å eliminere risiko så tidlig som mulig i prosessen og unngå dobbelt prosjektering, endringer og tillegg underveis. Basert på prosjekteringen ble det utarbeidet spesifikasjoner etter NS3420 og det ble innhentet tilbud på delentrepriser og forhandlet kontrakter i en delt entreprise. Proplans erfaring er at prosjektering av fagene elektro, ventilasjon og sanitær kan overlates til leverandør/entreprenør i denne typen bygg når de har tilgang til tegninger og til den prosjekteringen som allerede er gjort på brann, bygg/konstruksjon og energi.

Økonomi

Bygget kostet totalt i underkant av 13 mill. kr, fordelt på (oppgitt i hele 1000 kr):

 • Grunnarbeid, inkl pæling: 2 000
 • Betonggulv inkl. radonsperre: 1 000
 • Betongarbeider: 340
 • Murerarbeider: 620
 • Tømrerarbeider inkl. rigg: 700
 • Ventilasjon: 450
 • Rørleggerarbeider , overvannshåndtering: 630
 • Elektriker (inkl. trafo og varme): 1 180
 • Stålhall: 3 830
 • Tennisdekke: 750
 • Dempermatter - Akkust. (hyllevare): 175
 • Tennisnett - Stolper (hyllevarer): 30
 • Tilknytningsavgifter: 300
 • Arkitekt, prosjektering, byggeledelse mv: 750
   

Sum eks mva: 12 755 000 kr

Finansiering: Spillemidler utgjorde 4,5 mill. kr, lån 5 mill. kr. Resten er egne midler.

Video

Under ser du en video fra Nesodden tennisklubb og Bergerhallen, som viser både hallen og uteanleggene. Videoen er lagt ut på YouTube av brukeren broins.

Nesodden Tennisklubb Promo 2019, av broins