Bergen Tennis Arena
Bergen Tennis Arena
Bergen Tennis Arena
Bergen Tennis Arena
Bergen Tennis Arena

Bergen Tennis Arena

Internasjonal standard

Bergen Tennis Arena (BTA) er et topp moderne kraftsenter for tennis og hallidretter. Anlegget er lokalisert i Bergen på Slettebakken (langs bybanen), nærmere bestemt Vilhelm Bjerknesvei 20, bak Bergenshallen. Bygget er på ca. 5 300 kvm fordelt på to sammenhengende haller samt eget servicebygg. Anlegget er anbefalt av Norges Tennisforbund.

Bakgrunn

I 2001 startet prosjektet sin lange reise mot realisering. På Slettebakken lå det da noen kommunale asfaltbaner. Sammen med kommunen ble man enige om å legge disse om til grus. Paradis Tennisklubb tok mesteparten av regningen og fikk disponere to av de tre banene.

Fra utebaner til hall

Samtidig vokste ønsket om en egen hall frem. Klubben disponerte tidligere inntil 5 baner på Paradis sportssenter der også treningssenteret Aktiv365 holdt til. Ved hjelp av innsatsvillige og kompetente folk i hallkomite og styre og et tett samarbeid med Bergen kommune tok planene form. Kommunen var svært behjelpelig med veiledning gjennom formaliteter og byråkrati og tennisklubben fremhever at de var imponert over idrettsseksjonens fleksibilitet, tilrettelegging og raske handlingsvilje.

Avgjørende for prosjektet var at det ble bygget som en flerbrukshall som kvalifiserte for ca. 18,4 mill. NOK i spillemidler samt at Grieg gruppen gikk inn med en betydelig gave.

Anlegget

Bergen Tennis Arena tilbyr 6 tennisbaner tilpasset internasjonal standard, topp moderne treningssenter, møtelokaler, kafeteria og utleie til messer/ events / konserter. Bergen Tennis Arena eies og driftes av Paradis Tennisklubb (PTK). Hallen stod ferdig høsten 2013 og ble bygget i totalentreprise av Betonmast AS. Byggeprosjektet er beskrevet hos Byggeindustrien:

Bergen Tennis Arena på bygg.no

Bergen Tennis Arena har et samlet areal på 5 300 kvadratmeter. Flerbrukshallen med tennisbanene er på 4 300 kvadratmeter og et servicebygg på to etasjer er på 700 kvadratmeter. En av hallens baner har internasjonale mål, de andre fem har norske mål. Midt i hallen er det en bru i stål og glass der publikum kan oppholde seg under kamper og trening. Servicedelen inneholder lobby med resepsjon, garderober, helsestudio og tekniske rom.

Tomten er på cirka fem mål og har jord i grunnen. Det ligger et tidligere avfallsdeponi på deler av tomten. Den øverste meteren på tomten er masseutskiftet. Cirka 3 500 kubikkmeter er kjørt til deponi. Bygget står på 75 stålkjernepeler som er to til seks meter lange. Det er lagt radonduk under bygget.

Både halldelen og servicedelen har rektangulære former. Bærende konstruksjon består av stål og hulldekker. Det er q-dekke over halldelen og hulldekker i servicedelen. Halldelen har fasader av mørkegrå mineralulls-elementer, mens servicedelen har oransjelakkerte stålplater i fasaden. Det er to glassfasader i bakkant av halldelen og langsgående glassfasade i andre etasje i servicedelen. I halldelen er det overlys og røykventilasjon.

Tekniske løsninger

I servicedelen er det flis på gulvet i første etasje og sportsparkett (heltre eik på en cm fjærende pute) i andre etasje. Veggene består av gips og malt betong. Det meste av servicedelen har systemhimlinger.

Q-dekket er perforert for å dempe lyd. De nederste 3,5 meterne av veggene i hallen er perforerte for å dempe lyd. Tennisdekke: Plexi-pave. Belysning: Sidestilte lysstoffrør.

Det er 23 cm isolasjon i veggene og i snitt 30 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Bygging med elementer ga rask lukking. Konstruksjonen ble avfuktet før innredning.

Bygget har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. Det er radiatorer i andre etasje og gulvvarme i første etasje. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 139,7 kWh per kvadratmeter per år, noe som plasserer bygget i energiklasse C. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. De to aggregatene har en samlet kapasitet på 38 000 kubikkmeter per time. Brannsikring er ivaretatt ved seksjonering.

Booking: Senserio med ARX Adgangskontrollsystem.

Økonomi

Byggekostnad

Byggekostnaden for Bergen Tennisarena var ca. 43 mill. NOK eks. mva.

Finansiering

Følgende ble brukt for finansiering:

  • Egenfinansiering: ca. 10 mill. NOK
  • Spillemidler: ca. 18 mill. NOK
  • Lån: ca. 25 mill. NOK