Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad. Det gikk mer enn 20 år fra noen fikk ideen til anlegget faktisk ble bygget. Flere forskjellige grupper av medlemmer prøvde få drømmen til å bli virkelighet, og til sist lyktes de. Askim Hestesportsenter er "en møteplass for barn, unge og voksne, og et godt sted å være hest".

Eier: Askim Rideklubb
Drifter: Askim Rideklubb
Anleggstype: Ridehall, stall og ute-
områder
Areal: 2 500 kvm (stall og hall)
Kommune: Askim kommune
Byggekostnad: ca. 15 millioner
Driftskostnad: ca. 4,5 millioner
Byggeår: 2012–2013 (ca. 7 måneder)

Hjemmeside / Facebook-side

Bakgrunn

Askim Rideklubb ble stiftet i 1972 og bygget da en av landets første ridehaller, som var den aller første i Østfold. Klubben holdt til på en fraflyttet gård de første 10–12 årene og stallen ble driftet på dugnad. Hesteinteressen var stor og klubben vokste fort. Gården ble solgt til en av klubbens stiftere og klubben hadde et godt samarbeid med eier. Etter hvert som årene gikk meldte behovet seg for større plass i tillegg til at gårdeiers arvinger ønsket å bruke gården fullt ut selv. De kjøpte ridehallen som stod på deres grunn av klubben, og de satte i gang prosessen med å prosjektere ny hall og stall.

Anlegget

Anlegget er bygget på kommunal grunn, hvor Askim Rideklubb har festeavtale og hvor klubbens uteområder har vært  lokalisert helt fra 1972.

Anlegget inneholder stall for 39 hester pluss to karantenebokser. Under samme tak er det ridehall, med ridemål 22 x 70 meter, og tribune langs hele langsiden. I enden, i 2. etasjen, er det et sosialt rom ca. 100 kvm. med kjøkken (kafe) og lagerrom ca. 50 kvm. På bakkeplan er det lagerrom til hindermateriell og hesteutstyr, garasje til 4-hjuling og verktøy, et kontor, bøttekott, to toaletter og et handicaptoalett med dusj. Mellom etasjene er det installert heis og trapp.

I hallen, på kortsiden av ridebanen, er det bygget en dommerbod for bruk ved stevner og et ekstra lite lagerrom i enden av tribunen. Langs hele langsiden ligger stallen med tre garderober (salrom), hvorav to har toalett og tre dusjer hver. Det er også bygget et handicaptoalett med dusj i stallen, vaskerom med industrivaskemaskin til vask av hesteutstyr. Det er i tillegg tre vaskespilt så hestene kan ta en dusj.

Stallen er bygget under samme tak som hallen og har blitt en lang, lang stallgang. Denne er delt på midten med garderober og andre servicerom og med direkte inngang til hallen. Byggematerialene gjør at det er dårlig resonans i bygget og det igjen gjør at det er lite lyd og mye ro for hestene som bor der. Ventilasjonen på anlegget er noe som bør fremheves.

Foto: Askim Rideklubb

God ventilasjon

Askim Rideklubb har investert i tre forskjellige ventilasjonsanlegg for ridehallen, stallen og de sosiale delene. Dette gir god luftkvalitet for både to- og firbente. I tillegg bidrar god utluftning til at det blir lite eller ingen kondens (som i sin tur gjør at stålet kan ruste). Varmekabler i gulv i alle garderober/salrom bidrar også til god trivsel og bevaring av alt utstyret som hestene bruker. Rideklubbens erfaring er at alt for få gjør en slik investering, og de dermed opplever dårlig luft, syke hester og folk, og anlegg som raskt ruster (de som er bygget i stål).

Uteområder og andre bygninger

Uteområdene inneholder to gressbaner med et klubbhus som ligger plassert i midten, bygget i 1997, og inneholder klubbrom/kafe med kjøkken og kjølerom, to kontorer/sekretariatsrom og i 2. etasje to dommerboder og to toaletter. Rundt gressbanene er det et kort travspor som egner seg godt til trening av både travhester og ridehester. Rideklubben har også en grusbane ute på ca 20 x 60 meter, som nylig er rehabilitert.

Klubben har også anlagt en liten ridesti i skogsområdet ved gressbanen. Stien er kun 430 meter lang, men egner seg godt til turridning for de små barna på ridekurs. Ridestien er lyssatt og blir i tillegg til hestene, flittig brukt av turgåere med og uten hund. Rideklubben har også uteområder med luftegårder for hestene som står oppstallet og alle rideskolehestene som klubben eier.

Foto: Askim Rideklubb

Bruk av anlegget

Anlegget brukes daglig fra ca. 07.00 til 23.00 av barn, ungdom og voksne. Klubben har også noen ryttere med funksjonshemming og tilbyr ridning som fritidsaktivitet. Det er i hovedsak jenter som rir, men også enkelte gutter finner veien til Askim Hestesportsenter. Anlegget ligger i Askim kommune med adresse Trippestadveien 26. Bybussen stopper rett ved innkjøringen til anlegget og det er ca. 150 meter å gå fra bussen. Det er 3 km til Askim Sentrum. Hallen kan fint benyttes til annen virksomhet og har vært utleid til blant annet hundeutstilling. Det er bare fantasien som begrenser hva en kan bruke en slik hall til, men enn så lenge så brukes denne av rideklubben døgnet rundt, alle dager i året. 

Bygging og prosess

I starten var det mange involverte i prosjektet, men vi endte opp med to dedikerte personer som sammen fikk prosjektet i havn. Enkeltinnspill fra andre medlemmer ble underveis vurdert og tatt hensyn til.

Sikkerhet og funksjonalitet har vært stikkord i byggeperioden og anlegget fungerer godt. Klubben har investert mye i god ventilasjon som er viktig både for hester og folk, men også viktig for bevaring av anlegget da dette er bygget i stål og plastplank. De har hatt fokus på mest mulig vedlikeholdsfritt, da dette anlegget driftes av en klubb og det vil variere hvilke personer som er involvert. Det er Askim Rideklubb som eier anlegget og som også drifter det på daglig basis.

Prosjektledelsen ble delvis gjort på dugnad i byggeperioden og alle hesteboksene ble montert på dugnad på en helg med et utrolig engasjement. Etter flere år med planlegging og byråkrati ble spaden satt i jorden i august 2012 og hestene flyttet inn påsken 2013 (etter ca. 7–8 måneder byggetid). Innflytting skjedde litt før alt var helt ferdig; stallen var ferdig, men det manglet litt i hallen og alle lagerrom/sosiale rom/dommerbod etc. har blitt ferdigstilt etter hvert. 

Foto: Askim Rideklubb

Økonomi

Sluttregningen kom på ca. 15 millioner kroner. I tillegg kommer 185 000 kroner til regulering av området. Klubben har også bygget kjøkken og flere delevegger for å få delt inn forskjellige lagerrom i ettertid. Verditaksten var i 2013 på 21,5 millioner kroner. Hallen er finansiert med:

  • 3,7 MNOK spillemidler
  • 1,6 MNOK Programsatsningsmidler fra Kulturdepartementet gjennom Norges Rytterforbund
  • 0,5 MNOK tilskudd fra Askim kommune
  • 0,2 MNOK tilskudd fra Askim Sparebank
  • 0,3 MNOK tilskudd fra Exstrastiftelsen gjennom Hest og Helse
  • 0,43 MNOK tilskudd fra sparebankstifrelsen DnB
  • Resten har klubben lånt.

Underveis fikk klubben litt momskompensasjon, som gjorde at prosjektet faktisk gikk i havn. I dag (2019) har klubben under 5 MNOK i gjeld. Klubben, inkludert anlegget, har en omsetning på ca. 4,5 MNOK per år.

Drift

For å drifte anlegget er det behov for hestefaglig kunnskap og også kunnskap om noe byggteknisk. Klubben har en ansatt daglig leder som ivaretar det hestefaglige, mens det byggtekniske tas på dugnad. Materialene i hallen er stort sett stål og plastplank, mens vant og diverse lagerrom er bygget i tre. Det er i prinsippet bygget vedlikeholdsfritt, men klubben ser at det blir stor slitasje på dører og porter og innhenter fagpersoner for å utbedre ved eventuelle feil og mangler. For den daglige driften er hestefaglig kompetanse det viktigste. Rideklubben selv mener anlegget fungerer godt, litt problemer med dører og porter, men at man med 300 forskjellige brukere hver uke må forvente at det blir noen småutfordringer.

Tegninger

Se tegninger utarbeidet av Ing. S. Heller AS her

Video og mer informasjon

NRK Østfold laget et reportasje i sine distriktsnyheter, som ble sendt 9. september 2013. Se innslaget her.

Marit Bergli fra Askim Rideklubb holdt en presentasjon på Norges Rytterforbund sin anleggskonferanse, som du kan laste ned her.

 

Annen informasjon

15 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 9 - 2020

Visste du at en hest regnes som et kjøretøy i trafikken? Norges Rytterforbund skriver på sine nettsider om "Hest i trafikken", en nettside der ryttere/kusker, sjåfører og myke trafikanter...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Oversikt over Haugaland Hestesport Arena. Foto: Haugaland Hestesport Arena AS

Haugaland Hestesport Arena - et unikt samarbeid

Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb), fire positive kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn), Rogaland...

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Manual om ridestier

”Etablering af ridestier i naturen – sådan!” er en dansk manual om ridestier. Den konsentrerer seg om å svare på fire sentrale spørsmål: Hvor kan man ri? Hva kreves for å lage en god ridesti? Hva...

Sider