Arendal og Grimstad rideklubb

Arendal og Grimstad rideklubb

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor dugnadsinnsats, men er driftet etter forretningsmessige prinsipper. Lavterskel tilrettelagt.

Eier: Arendal Grimstad Rideklubb
Drifter: Arendal Grimstad Rideklubb
Anleggstype: Rideanlegg
Areal: 10 000 kvm bygninger, 40 dekar
omliggende areal
Kommune: Grimstad kommune
Byggekostnad: 25 millioner kroner
Driftskostnad:  8 millioner kroner
År: 2014

Hjemmeside Arendal Grimstad Rideklubb

Bakgrunn

Det har alltid vært stor interesse for ridning i området og senteret er et naturlig knutepunkt for aktiviteten på Sørlandet.

Anlegget

Anlegget er bygget i flere faser, men med hovedutbygging i perioden 2000 – 2010. Anlegget ligger i et område med middels kjøpekraft og krever involvering fra medlemmene (ca 500). Det har vært en allianse mellom naturlige leverandører i byggebransjen som har muliggjort bl.a. innkjøp til gunstige priser. Klubben har «shoppet» byggetjeneste/kompetanse lokalt. Det har lykkes å få til en langsiktighet i styreverv. Klubbens leder er entreprenør, noe som har vært en fordel. Anlegget er beliggende midt mellom Arendal og Grimstad og har et nedslagsfelt på ca 50 000 innbyggere. Det er bussforbindelse begge veier hver 30 min.

Økonomi

Byggekostnadene har vært ca. 25 mill. og finansiert hovedsakelig med tippemidler og egeninnsats. Klubben har et driftsbudsjett på +- 8 mill. med et årlig overskudd på ca. 500 000.

Drift

Våre ansatte er utdannet ved Norsk Hestesenter på Starum og har kompetanse innen administrasjon, økonomi og ridelære. I tillegg har det lykkes å rekruttere svært kompetente personer til vårt styre. Vi fremhever et godt sosialt miljø, idrettsglede og involvering som særtrekk ved vår drift.

Anleggsutvikling

Klubben la allerede i 1990 en plan for utvikling av anlegget og driften. Denne planen hensyntok middels kjøpekraft som krevde lave priser for medlemmene/brukerne. Det ble derfor satset bevisst på stevnearrangement som kunne skaffe klubben nødvendige inntekter til utvikling av anlegget. Vi bekostet utdanning av ressurspersoner i klubben som har vært vårt største aktivum og bidratt til stabil arbeidskraft i alle år. Beliggenheten har også vært en viktig faktor med gode kommunikasjoner med buss. Klubben har bevisst vært i forkant av utviklingen både med tanke på bygninger, underlag og tekniske løsninger samt gode stevnearrangementer. Mange sosiale tiltak bidrar til god dugnadsånd og rekruttering.

Annen informasjon

15 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 9 - 2020

Visste du at en hest regnes som et kjøretøy i trafikken? Norges Rytterforbund skriver på sine nettsider om "Hest i trafikken", en nettside der ryttere/kusker, sjåfører og myke trafikanter...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Askim Rideklubb

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad....

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Oversikt over Haugaland Hestesport Arena. Foto: Haugaland Hestesport Arena AS

Haugaland Hestesport Arena - et unikt samarbeid

Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb), fire positive kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn), Rogaland...

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Manual om ridestier

”Etablering af ridestier i naturen – sådan!” er en dansk manual om ridestier. Den konsentrerer seg om å svare på fire sentrale spørsmål: Hvor kan man ri? Hva kreves for å lage en god ridesti? Hva...

Sider