Arendal og Grimstad rideklubb, ridehuset
Hesteboks
Terrasse med benker
Ridebane med hinder
Flere hestebokser i en lang gang
Paddock
Benker under skjerming
Ridehall
Ridesti

Arendal og Grimstad rideklubb

Knutepunkt for ridning på Sørlandet

Trening- og konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor dugnadsinnsats, men er driftet etter forretningsmessige prinsipper. Anlegget er anbefalt av Norges Rytterforbund

Bakgrunn

Det har alltid vært stor interesse for ridning i området og senteret er blitt et naturlig knutepunkt for aktiviteten på Sørlandet.

Anlegget

Anlegget er bygget i flere faser, men med hovedutbygging i perioden 2000 – 2010. Anlegget ligger i et område med middels kjøpekraft og krever involvering fra medlemmene (ca. 500). Anlegget er beliggende midt mellom Arendal og Grimstad og har et nedslagsfelt på ca. 50 000 innbyggere. Det er bussforbindelser i begge retninger hver halvtime. 

Trening- og aktivitetstilbud

Rideklubben tilbyr trening innen sprangridning, dressurridning og gymkhana. De tilbyr også en rekke ridekurs, for nybegynnere til viderekomne. Det arrangeres også rideleir, for de som har lyst å være i stallen en hel dag og lære litt om stelling og påsaling. 

Prosessen

Klubben la allerede i 1990 en plan for utvikling og drift av anlegget. Denne planen tok hensyn til middels kjøpekraft som krevde lave priser for medlemmene/brukerne. Det ble derfor satset bevisst på stevnearrangement som kunne skaffe klubben nødvendige inntekter til utvikling av anlegget.

Lokal forankring

Det har vært en allianse mellom naturlige leverandører i byggebransjen som har muliggjort bl.a. innkjøp til gunstige priser. Klubben har «shoppet» byggetjeneste/kompetanse lokalt, og har lykkes med å etablere langsiktighet i styreverv. Klubbens leder var entreprenør, noe som har vært en fordel. Bekostet utdanning av ressurspersoner i klubben har vært av stor nytte og bidratt til stabil arbeidskraft i alle år.

Et hestehode i forkant

Beliggenheten har også vært en viktig faktor med gode kommunikasjoner med buss. Klubben har bevisst vært i forkant av utviklingen både med tanke på bygninger, underlag og tekniske løsninger samt gode stevnearrangementer. Mange sosiale tiltak bidrar til god dugnadsånd og rekruttering.

Økonomi

Byggekostnadene har vært ca. 25 mill. kr og er finansiert hovedsakelig med tippemidler og egeninnsats. Klubben har et driftsbudsjett på ca. 8 mill. kr med et årlig overskudd på ca. 500 000.

Drift

Ansatte er utdannet ved Norsk Hestesenter på Starum og har kompetanse innen administrasjon, økonomi og ridelære. I tillegg har rideklubben lykkes med å rekruttere svært kompetente personer til styret. Det fremheves et godt sosialt miljø, idrettsglede og involvering som særtrekk ved driften.