Bilde som viser kasting under konkurranse, der man har lagt ut flere ringer man skal treffe i.
Bilde av anleggets klubbhus med en rekke fiskere som oppholder seg utendørs
Holmendammen Castinganlegg består av to brygger og et klubbhus. Her ses den ene brygga der en mann fisker, med klubbhuset i bakgrunnen.
Bilde av den ene bryggen fra siden, der man skimter en mann på enden
Bilde av to av ringsystemene man skal prøve å treffe. Disse ses nederst til venstre, med to personer som prøver nettopp dette til høyre i bildet.

Holmendammen Castinganlegg

Et sentrumsnært castinganlegg

Den første brygga i Holmendammen ble bygget i 1932. Det var startskuddet for stadige oppgraderinger, og la grunnlaget for at Holmendammen i dag regnes som Norges kastesportvugge.

Anlegget er anbefalt av Norges Castingforbund.

Bakgrunn

Akkurat som at Morgedal i Vest-Telemark anses for å være skisportens vugge, er Holmendammen det definitive midtpunktet for norsk kastesport. Her har sportsfiskere og konkurransekastere samlet seg i over 90 år.

Holmendammen ligger sentralt og ærverdig plassert langs Holmenkollveien i Oslo, og er en del av Holmenparken. Den befinner seg nord for Smedstad og vest for Slemdal, og er svært populær for byens borgere, med flere gjennomfartsårer. 

Selve kasteanlegget består av to kastebrygger, med et historisk sus over seg. Den ene av de to kastebryggene ble bygget i 1932, mens den andre har kommet til seinere. I 2017 ble anlegget utvida med et klubbhus, til glede for både Oslo Sportsfiskere og andre brukere av Holmendammen. 

– Bryggene besøkes av ivrige sportsfiskere hver eneste dag, der de bruker bryggene til å øve og få instruksjon til flue- og slukkasting, kan Geir Granli fortelle. Han sitter som leder av Oslo Sportsfiskere, som er klubben som drifter og vedlikeholder anlegget. 

Oversiktsbilde av Holmendammen med den ene brygga til venstre og kasteringene til høyre. Nederst i bildet finnes promenaden, med en rekke tilskuere.
TILSKUERVENNLIG: Casting er både underholdende og tilskuervennlig. Her bivåner en rekke entusiaster de treffsikre kasterne. Foto: Marius Helleseng Johannesen

Anlegget

Anlegget består av to kastebrygger, samt et klubbhus. Området er omkranset av park, med et naturlig amfi på den ene siden, som gjør at turgåere og publikum får god oversikt over kastere på bryggene.

Holmendammen benyttes i dag som konkurransearena for greina fluekasting, der det er tilrettelagt for følgende øvelser:

  • Ørret presisjon
  • Ørret lengde
  • Sjøørret lengde
  • Laks lengde

Tidligere har man også tilrettelagt for speyøvelser utvadet i dammen.

Bilde av en av foreningens medlemmer som legger ut ringer en skal treffe oppi.
TREFFSIKKER: En må være treffsikker for å treffe ringen som legges ut i vannet under konkurranse. Her med en av foreningens medlemmer. Foto: Marius Helleseng Johannesen

Prosessen

Sped start

Allerede i Oslo Sportsfiskeres første årsberetning, fra stiftelsesåret 1932, omtales det at Oslo Sportsfiskere har leid Holmendammen til bruk som øvelsesdam for medlemmene. Foreningens medlemmer på den tida var erfarne fiskere, som ville bruke dammen til å perfeksjonere kasteteknikken. Klubbens medlemmer gikk i tillegg i gang med instruksjon og opplæring, og Holmendammen ble brukt til kastekonkurranser fra 1934. Samme år ble den første landsomspennende kastekonkurransen ble arrangert – på Holmendammen. 

I 1937 mottok klubben et oppsigelsesbrev for bruk av dammen, da denne skulle selges til kommunen (den gang Aker kommune, nå Oslo kommune) og omreguleres til parkområde. Oslo Sportsfiskere ville ikke gi seg så lett, og skrev et brev til kommunen der de ba om reversering av avgjørelsen (25.3.1938). Ønsket om fortsatt benyttelse av Holmendammen ble positivt mottatt, og det har seinere ikke vært stilt spørsmål fra kommunens side vedrørende bruken av området (Fast Fisk, 2007).

Trinnvis oppgradering

Den første trebrygga i dammen ble anlagt i forbindelse med stiftelsesmøtet, i 1932. Trebrygge nummer to kom i 1934 og nordre brygge i 1938. Dagens kastebrygger med støpt fundament og promenaden mot vannet ble bygget ferdig i 1954.

Selve klubbhuset var i de første år bare et skur. I 1937/38 oppgraderte man skuret, og den første «Holmenbua» så dagens lys. Neste byggetrinn kom rett etter krigen, mens den siste utvidelsen kom i 1976 (Fast Fisk, 2007).

I 2017 var Holmenbua utslitt, og den ble vedtatt revet. Samme år sto et nytt klubbhus ferdig. 

Mellom 1943 til slutten av 50-tallet hadde Oslomarka fiskeadministrasjon eget yngel- og settefiskanlegg i tilknytning til Holmendammen.

Økonomi og finansiering

Anlegget har blitt til over svært lang tid, med jevnlige oppgraderinger av bryggene. Det mest kostbare har vært å etablere klubbhuset, som sto ferdig i 2017. Det hadde en hadde en total kostnad på ca. 1,2 millioner kroner.

Finansieringen av klubbhuset har fordelt seg følgende:

  • Spillemidler (inkl. momskompensasjon)
  • 250 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB
  • 890 000 kroner av egne midler

Drift

Oslo Sportsfiskere oppgir at drift og vedlikehold først og fremst dreier seg om vedlikehold og vask av bryggene, samt jevnlig vedlikehold av klubbhuset. Dette beløper seg til små summer. 

Den største kostnadsdriveren når det kommer til drift av anlegget er avgifter knyttet til vann, avløp, strøm og forsikringer. Disse beløper seg ca. 60 000 kroner i året. 

Nøkkelpunkter

Holmendammen Castinganlegg er et lite og sentrumsnært anlegg med lange tradisjoner. At man tidlig etablerte seg med kasteidrett her, har skapt gode relasjoner med kommunen. Med det nye klubbhuset som sto klart i 2017, har Holmendammen blitt et flott anlegg for en liten idrett.