Illustrasjonsbilde av svømmer

Hvordan kan man redusere degradering av flytende klor?

Det er velkjent at hypokloritt degraderes med økt lagringstid, lagringstemperatur og pH. Degraderingsprosessen skjer imidlertid raskere for ferdig innkjøpt flytende klor (NaOCl) sammenlignet med tørrklor (Ca(OCl)2) eller klor som produseres «på stedet» ved elektrolyse av koksalt. Men hvor raskt degraderes ferdig innkjøpt flytende klor? Dette verktøyet, anbefalt av NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, gir noen råd for hvordan man kan redusere degradering av flytende klor.

Verktøyet kommer som et resultat av en bacheloroppgave skrevet av Maja Jacobsen, Kristina Ryeng Simavik og Helene Kowollik, tre studenter fra kjemi.

Sammendrag av oppgaven

I oppgaven ble to svømmeanlegg studert, disse refereres til som anlegg 1 og 2. I anlegg 1 brukes ferdigprodusert NaOCl med konsentrasjon på 15 – 20 % og lagringstiden er på mellom tre og fire uker. I anlegg 2, hvor de produser de sin egen klor ved bruk av elektrolyse, er konsentrasjonen på mellom 2 - 3 % og lagringstiden er fra en til tre dager. For å undersøke hvordan holdbarheten til NaOCl påvirkes av lagringstid og lagringstemperatur ble det hentet inn informasjon om klorforbruk per liter, vannkvalitetsparametere (fritt klor, bundet klor og pH) og besøkstall. 

Temperaturen på lagringsrommet i anlegg 1 ble målt til 23 °C. Dette er langt høyere enn anbefalt i sikkerhetsdatabladet til NaOCl hvor det står at klormiddelet bør oppbevares ved 5 °C. Resultatene viste at klorforbruket var avhengig av antall besøkende, men at trenden for klorforbruket økte gjennom periodene selv om trenden for besøkstallet var relativt konstant, se figur. Dette tyder på at degradering av NaOCl har funnet sted og at andelen tilgjengelig klor er redusert. Tilsvarende degradering er ikke forventet med bruk av elektrolyse ettersom lagringstiden er langt kortere.

Grafer med trendlinjer
Totalt klorforbruk og antall besøkende per tankperiode for anlegg 1 og 2

Hvordan redusere degradering av flytende klor? 

For å redusere degradering av flytende klor kan følgende tiltak vurderes:

  1. Lagringstiden kan reduseres, slik at tankene ikke står lengre enn to til tre uker.
  2. Lagringskonsentrasjonen og lagringstemperaturen kan reduseres. Ved å redusere konsentrasjonen fra eksempelvis 10 % til 5 % så er halveringstiden til aktivt klor økt fra 220 dager til 790 dager dersom lagringstemperaturen er 25 °C (og fra 800 dager til 5000 dager dersom lagringstemperaturen er 15 °C).