Hvordan kan man redusere degradering av flytende klor?

Hvordan kan man redusere degradering av flytende klor?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Det er velkjent at hypokloritt degraderes med økt lagringstid, lagringstemperatur og pH. Degraderingsprosessen skjer imidlertid raskere for ferdig innkjøpt flytende klor (NaOCl) sammenlignet med for tørrklor (Ca(OCl)2) eller klor som produseres «på stedet» ved elektrolyse av koksalt. Men hvor raskt degraderes ferdig kjøpt flytende klor? Dette verktøyet gir noen råd for hvordan man kan redusere degradering av flytende klor.

Verktøyet kommer som et resultat av en bacheloroppgave skrevet av Maja Jacobsen, Kristina Ryeng Simavik og Helene Kowollik, tre studenter fra kjemi.

Sammendrag av oppgaven

I oppgaven ble to svømmeanlegg studert, disse refereres til som anlegg 1 og 2. I anlegg 1 brukes ferdigprodusert NaOCl med konsentrasjon på 15 – 20 % og lagringstiden er på mellom tre og fire uker. I anlegg 2, hvor de produser de sin egen klor ved bruk av elektrolyse, er konsentrasjonen på mellom 2 - 3 % og lagringstiden er fra en til tre dager. For å undersøke hvordan holdbarheten til NaOCl påvirkes av lagringstid og lagringstemperatur ble det hentet inn informasjon om klorforbruk per liter, vannkvalitetsparametere (fritt klor, bundet klor og pH) og besøkstall. 

Temperaturen på lagringsrommet i anlegg 1 ble målt til 23 °C. Dette er langt høyere enn anbefalt i sikkerhetsdatabladet til NaOCl hvor det står at klormiddelet bør oppbevares ved 5 °C. Resultatene viste at klorforbruket var avhengig av antall besøkende, men at trenden for klorforbruket økte gjennom periodene selv om trenden for besøkstallet var relativt konstant, se figur. Dette tyder på at degradering av NaOCl har funnet sted og at andelen tilgjengelig klor er redusert. Tilsvarende degradering er ikke forventet med bruk av elektrolyse ettersom lagringstiden er langt kortere.

 

​Hvordan kan man redusere degradering av flytende klor? 

For å redusere degradering av flytende klor kan følgende tiltak vurderes:

  1. Lagringstiden kan reduseres, slik at tankene ikke står lengre enn to til tre uker
  2. Lagringskonsentrasjonen og lagringstemperaturen kan reduseres. Ved å redusere konsentrasjonen fra eksempelvis 10 % til 5 % så er halveringstiden til aktivt klor økt fra 220 dager til 790 dager dersom lagringstemperaturen er 25 °C (og fra 800 dager til 5000 dager dersom lagringstemperaturen er 15 °C)

 

 

 

Annen informasjon

68 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider