Rugbyanlegg

Rugbyanlegg

Du vil her finne nyttige linker for rugbyanlegg.

Norges Rugbyforbund

Banereguleringer (World Rugby)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Ytelsesspesifikasjon for rugbybaner

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg


Se alle rugbyanlegg

Om rugbyanlegg

Lagidretten rugby spilles med lite eller ingen beskyttelse selv om det er en idrett med mye fysisk kontakt som en del av spillet. Banen er måler maksimalt 144 x 70 meter, og dekket er vanligen av gress, men man kan også spille på leire/sand og lignende. Midt på mållinjene befinner seg det et 5,6 meter bredt mål med høye stolper, med tverrliggere festet 3 meter over bakken. Se mer under Banemål og tekniske krav. Se også på fotballanlegg for informasjon som kan være relevant også for rugby.

Norges Rugbyforbund

I Norge styres rugby Norges Rugbyforbund, og dersom du er nysgjerrig på rugby og rugbyanlegg, anbefaler vi at du kontakter dem: Norges Rugbyforbund - kontakt

Banemål og tekniske krav

Rugby (under R på siden for banemål og areal)

Annen informasjon

12 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Kjersti Lie

Gløshaugen idrettspark

Gløshaugen idrettspark er et studentidrettsanlegg som er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til...

Innholdstype: Verktøy
NGA logo

Greenkeeperkurs - nyttig for alle som drifter gressbaner

Norges Golfforbund deler kunnskap fra grunnkurs i greenkeeping på sine nettsider. Det digitale videokurset er laget av Norwegian Greenkeepers Association, men er tilgjengelig for alle. Visste du at...

Innholdstype: Aktuelt

Gummigranulat på avveie

Det har de siste månedene vært stort mediefokus på gummigranulat fra kunstgressbaner i mikroplastutslippsdebatten. SIAT har derfor gjenopptatt sin forskning innen kunstgress denne våren.

Innholdstype: Aktuelt

Kunstgress på tilbakegang?

Etter vel 20 år med kunstgress og økende miljøbevissthet, er det stadig flere røster mot kunstig gress.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Kollasje Lade idrettspark

Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner (2018)

Rapporten beskriver spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum; Hoslebanen, Nadderudbanen og Føykabanen. Betydelige mengder granulat ble funnet i jord utenfor baneområdene.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017)

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere om det var behov for å forskriftsregulere opprettelse og drift av kunstgressbaner for å redusere mengde granulat som havner...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Vurdering av mulige tiltak for å redusere spredning av gummigranulater fra kunstgressbaner (2018)

Miljødirektoratet har som svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet mulighetene for å erstatte gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer....

Innholdstype: Verktøy

Tiltak for å redusere granulatflukt

Miljødirektoratet gir her eksempler på tiltak for å redusere svinnet av granulat på kunstgressbaner.

Sider