Forside "Rugby Turf Performance Specification"

Ytelsesspesifikasjon for rugbybaner

Denne veilederen gjengitt fra World Rugby Player Welfare tar for seg flere aspekter ved en rugbybane. Testprosedyrer og krav som stilles til baner samt banedimensjoner finnes her.

Den engelske veilederen går igjennom:

  1. Introduksjon / Introduction
  2. World Rugby feltsertifisering / The World Rugby process to achieve a successful field certification
  3. Produsenter / Manufacturers
  4. Akkrediterte testinstitutter / Accredited Test Institutes
  5. Gjeldende testkrav /  Applicable test requirements
  6. Gjenta testkrav / Retest requirements
  7. Krav til produkttest / Product test requirements
  8. Krav til overflatestest / Surface test requirements
  9. Feltdimensjoner og markeringer / Field dimensions and markings
  10. Vedlikeholdsprosedyrer / Maintenance procedures