Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 21 treff
Viser 10 av 21 treff
Publikasjon

Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser?

Artikkel fra 2017

I denne artikkelen analyseres de ulike maktformene som er virksomme i den lokale anleggspolitikken. Spørsmålene som drøftes er: Hvem er det som får sine ønsker oppfylt? Hvilke ressurser, både av…
Publisert: 23.08.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Idretten vil! Langtidsplan for norsk idrett 2023–2027

Publikasjon fra Norges Idrettsforbund

Idrettstinget vedtok Idretten vil! 2023-2027 som langtidsplan for norsk idrett i neste tingperiode. Langtidsplanen skal "først og fremst gi retning for å styrke idrettstilbudet og fellesskapet i…
Publisert: 15.06.23Sist endret: 15.06.23
Publikasjon

Verdien av norske idrettsanlegg

Resultatene fra SIATs konferanseartikkel

Verdi og verdiskaping ved norske idrettsanlegg var tema for konferanseartikkelen "Life Cylce Cost and Value of Norwegian Sports Facilities". I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke…
Publisert: 21.08.23Sist endret: 28.08.23
Publikasjon

Kostnader og livssyklusanalyse ved norske idrettsanlegg

Resultatene fra SIATs konferanseartikkel

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har sett nærmere på kostnader og livssyklusanalyse ved norske idrettsanlegg. I denne artikkelen formidles resultatene, som i sin helhet ble publisert i…
Publisert: 28.08.23Sist endret: 28.08.23
Publikasjon

KG2021 Sluttrapport

En rapport fra prosjektet Kunstgress 2021

Etter fem års arbeid er sluttrapporten klar. Samarbeidsgruppa bak KG2021 kan stolt presentere sine funn om framtidas kunstgressbaner: Det er fullt mulig å bygge miljøvennlige baner for helårsbruk.
Publisert: 13.09.23Sist endret: 14.09.23
Publikasjon

Kunstgressbane: Detaljprosjektering og utførelse

Bacheloroppgave fra NTNU 2021

I denne bacheloroppgaven, med originaltittelen "Kunstgressbane i Trondheim: Detaljprosjektering og utførelse", har studentene i samarbeid med SIAT laget detaljerte retningslinjer for…
Publisert: 23.08.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Prosjektmodell for idrettsanlegg - utforming av idéfasen

Masteroppgave fra NTNU 2020

I 2019/2020 har en student ved NTNU gjort en analyse av godeidrettsanlegg.no sin veileder "Prosjektmodellen". Modellen foreslås oppdatert, blant annet for å samsvare med Norges…
Publisert: 19.01.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Suksess og verdi i idrettsanlegg-prosjekter

Fordypningsprosjekt fra NTNU 2022

Prosjektoppgave om suksessfaktorer for idrettsanlegg og hvilken verdi anleggene skaper for samfunnet.
Publisert: 22.11.23Sist endret: 22.11.23
Publikasjon

Idrettsanleggstrender for 2023

Publikasjon fra IAKS

IAKS, International Association for Sports and Leisure Facilities, har oppsummert de største trendene innen idrettsanlegg for året 2023, delt inn i ulike kategorier. Utviklingen er rivende, og…
Publisert: 12.12.23Sist endret: 12.12.23
Publikasjon

Rapport: En krone investert i idrettsanlegg gir tre kroner tilbake

Rapport om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg.
Publisert: 03.10.22Sist endret: 19.02.23