Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 13 treff
Viser 10 av 13 treff
Publikasjon

Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser?

Artikkel fra 2017

I denne artikkelen analyseres de ulike maktformene som er virksomme i den lokale anleggspolitikken. Spørsmålene som drøftes er: Hvem er det som får sine ønsker oppfylt? Hvilke ressurser, både av…
Publisert: 23.08.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Prosjektmodell for idrettsanlegg

Masteroppgave fra NTNU 2014

Av mange idrettsanleggene som bygges i Norge hvert år, er det flere som ikke er ikke går helt etter planen, hverken på pris eller tid. Denne masteroppgaven utvikler en gjennomføringsmodell, kalt IA-…
Publisert: 05.11.15Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kostnadsutvikling for idrettshaller i Norge

Masteroppgave fra NTNU 2017

Blir spillemidler delt ut på en fornuftig måte som støtter oppom samfunnsnyttige prosjekter? "Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge…
Publisert: 02.02.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2020

Masteroppgaven "Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter" har undersøkt hvordan driftspersonell kan medvirke i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Fire…
Publisert: 13.01.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kunstgressbane: Detaljprosjektering og utførelse

Bacheloroppgave fra NTNU 2021

I denne bacheloroppgaven, med originaltittelen "Kunstgressbane i Trondheim: Detaljprosjektering og utførelse", har studentene i samarbeid med SIAT laget detaljerte retningslinjer for…
Publisert: 23.08.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Prosjektmodell for idrettsanlegg - utforming av idéfasen

Masteroppgave fra NTNU 2020

I 2019/2020 har en student ved NTNU gjort en analyse av godeidrettsanlegg.no sin veileder "Prosjektmodellen". Modellen foreslås oppdatert, blant annet for å samsvare med Norges…
Publisert: 19.01.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Rapport: En krone investert i idrettsanlegg gir tre kroner tilbake

Rapport om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg.
Publisert: 03.10.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Idretten skal! Flere og bedre idrettsanlegg 2019–2023

Anleggspolitikk fra Norges Idrettsforbund

Dette strategidokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og presenterer anleggspolitikken for 2019-2023.
Publisert: 08.06.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006-2019

Oppdatert statistikksamling

Denne statistikksamlingen presenterer en oversikt over antall nye idrettsanlegg mellom 2006 og 2019. Statistikken baserer seg på registerutdrag fra Kulturdepartementets register, Anleggsregisteret.
Publisert: 28.08.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Fra industriområde til møteplass for fysisk aktivitet og lek

Masteroppgave fra NTNU 2020

Nyhavna i Trondheim er et område med industri- og lagerlokaler som skal transformeres til sentrumsformål. Masteroppgaven "Aktiv møteplass på Strandveikaia" ser på mulighetene for å…
Publisert: 21.08.20Sist endret: 18.02.23