Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 14 treff
Viser 10 av 14 treff
Verktøy

Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen

Verktøy fra Kulturdepartementet

Verktøyet består av en sjekkliste for relevante forhold som inngår i vurdering av anleggsbehov i en kommune. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved…
Publisert: 18.10.18Sist endret: 16.06.21
Verktøy

Tomt for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Valg og disponering av tomt for idretts- og nærmiljøanlegg med fokus på klima og miljø

Dette verktøyet er ment til å belyse ulike aspekter som gjelder klima og bærekraft, for både utvelgelse og disponering av tomt for nærmiljø- og idrettsanlegg.
Publisert: 24.11.21Sist endret: 03.02.22
Verktøy

Klubbhallen

Anleggskonsept for ishall

Norges Ishockeyforbund har i samarbeid med Arkitema og COWI laget et helt nytt konsept, kalt "Klubbhallen". Klubbhallen er et anleggskonsept beregnet for å dekke alle de behov en…
Publisert: 22.03.22Sist endret: 23.03.22
Verktøy

Eksempel på mulighetsstudie og forprosjekt for anleggsprosjekt

Norges Motorsportforbund har delt med seg av noen sentrale dokumenter i et anleggsprosjekt de er del av. Her finner du mulighetsstudie, inklusive behovsvurdering og lokaliseringsvalg, og…
Publisert: 03.08.21Sist endret: 06.10.21
Verktøy

Delphimetoden for idretts- og nærmiljøanlegg

Policy Delphi er en metodikk for å innhente og prioritere behov fra brukere, og kan være et nyttig verktøy i planleggingen av idretts- eller nærmiljøanlegg.
Publisert: 10.12.21Sist endret: 03.01.22
Verktøy

Kommunale og politiske prosesser for idretts- og nærmiljøanlegg

Byråkratiske prosesser kan være en utfordring som gjør det vanskelig å realisere anleggsdrømmen. Dette verktøyet gir en kort innføring i en kommunes planprosess for idretts- og nærmiljøanlegg og …
Publisert: 09.03.22Sist endret: 24.03.22
Verktøy

Ti suksessfaktorer for planlegging og bygging av idrettsanlegg

Prosjekter settes i gang med bakgrunn i et behov. Med utgangspunkt i behovene defineres mål. I hvilken grad disse målene nås definerer prosjektenes suksess. Suksessfaktorer er forhold som er…
Publisert: 24.08.22Sist endret: 24.08.22
Verktøy

Prosjektmandat

Et verktøy for prosjektgjennomføring og ansvarsavklaring

For de fleste anleggsutbyggere vil det være en stor avgjørelse å gå i gang med et anleggsprosjekt. Derfor vil en best mulig tilrettelegge for at prosjektet skal bli vellykket. Et godt hjelpemiddel på…
Publisert: 09.01.23Sist endret: 09.01.23
Verktøy

Bevegelsesfaktor

Verktøy for å integrere fysisk aktivitet i samfunnsplanlegging

Det svenske idrettsforbundet RF har sammen med FOJAB arkitekter utviklet et verktøy for å integrere fysisk aktivitet i samfunnsplanleggingen. Verktøyet "Rörelsefaktorn" (Bevegelsesfaktor)…
Publisert: 18.03.21Sist endret: 23.03.21
Verktøy

Inspirasjonsguide for tilgjengelige idrettsbygg

Danske "Videnscenter om handicap" driver nettsiden "Idrætsrum for alle", der du finner veldig mye inspirasjon til hvordan du gjør et idrettsanlegg tilgjengelig for alle. Nettsiden…
Publisert: 07.09.18Sist endret: 24.04.20