Illustrasjonsbilde aktiviteter

Bevegelsesfaktor

Verktøy for å integrere fysisk aktivitet i samfunnsplanlegging

Det svenske idrettsforbundet RF har sammen med FOJAB arkitekter utviklet et verktøy for å integrere fysisk aktivitet i samfunnsplanleggingen. Verktøyet "Rörelsefaktorn" (Bevegelsesfaktor) tar hensyn til både organisert idrett, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, hverdagsaktivitet og transportaktivitet.

Bruksområdet for verktøyet spenner seg fra et overordnet til et detaljert fokus: Fra strategiske valg som å sette av nok areal på en gjennomtenkt måte, til å sikre at forutsettninger er der for å fremme bevegelse.

Verktøyet har tre innfallsvinkler:

  • Kvartal/nabolag
  • Bydel
  • Kommune

Sjekk det ut!

Rörelsefaktor - verktøy fra RF