Søk

Filtrer søket ditt

Viser 7 av 7 treff
Viser 7 av 7 treff
Verktøy

Finansieringsmetoder

Eksempel på hvordan man kan finansiere idretts- og nærmiljøanlegg

Et godt anlegg for fysisk aktivitet kan være alt fra en skogssti tilrettelagt med skilt, til en stor flerbrukshall. Kostnadene av å bygge et anlegg vil variere mellom ulike anleggstyper.…
Publisert: 03.05.21Sist endret: 19.05.22
Verktøy

Sjekkliste - et verktøy for søknad om spillemidler i Trøndelag

Eksempel på utfylt sjekkliste for en kunstgressbane

Å søke om spillemidler kan være krevende, spesielt med tanke på å få med alt du bør inkludere. For å gjøre jobben litt enklere, har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet en sjekkliste til inspirasjon og…
Publisert: 28.01.22Sist endret: 16.02.22
Verktøy

Tilskuddsordninger for klima- og miljøtiltak

Visste du at man kan søke om tilskudd til energi- og klimatiltak? Her finner du en oversikt over et utvalg tilskuddsordninger som kan være relevante for ditt idretts- eller nærmiljøanlegg. Vi har…
Publisert: 24.09.21Sist endret: 12.03.23
Verktøy

Behovs- og bærekraftsjekk for idrettsanlegg

Verktøy utviklet av Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har utviklet en sjekkliste for vurdering av søknader om spillemidler til idrettsanlegg. Sjekklisten innebærer både en vurdering av anleggsbehov og grad av bærekraftig gevinst.…
Publisert: 02.10.23Sist endret: 18.02.24
Verktøy

Hvor mye koster det å bygge idrettsanlegg?

Å finne tall på hva idrettsanlegg koster kan være vanskelig. Her får du noen tips som kan hjelpe deg til å få svar på spørsmål om kostnader.
Publisert: 23.08.18Sist endret: 07.04.24
Verktøy

Sosialt bærekraftige idrettsanlegg og tiltak

Verktøy for organisert idrett

6. april er Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred. Dette feirer vi med å publisere vårt første verktøy for sosialt bærekraftige idrettsanlegg og tiltak! Er du interessert i å jobbe…
Publisert: 05.04.24Sist endret: 05.04.24
Verktøy

Kostnadsestimering av idrettsanlegg

Et verktøy fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Kostnader er en sentral parameter i ethvert anleggsprosjekt. Det er behov for kostnadsestimat på mange tidspunkter i prosjektet, f.eks. når prosjektet skal planlegges, når finansieringen skal vedtas…
Publisert: 27.09.23Sist endret: 07.04.24