Illustrasjonsbilde, kalkulator og penger

Hvor mye koster det å bygge idrettsanlegg?

Å finne tall på hva idrettsanlegg koster kan være vanskelig. Her får du noen tips som kan hjelpe deg til å få svar på spørsmål om kostnader.


I en studentoppgave skrevet på oppdrag fra Senter for idrettsanlegg og teknologi, er kostnadene for fleridrettshaller undersøkt. Du finner oppgaven under publikasjoner på godeidrettsanlegg.no: Masteroppgave: Idrettsanleggsstatistikk (2016)