Illustrasjonsbilde, kalkulator og penger

Hvor mye koster det å bygge idrettsanlegg?

Å finne tall på hva idrettsanlegg koster kan være vanskelig. Her får du noen tips som kan hjelpe deg til å få svar på spørsmål om kostnader.


I to studentoppgaver skrevet på oppdrag fra Senter for idrettsanlegg og teknologi, er kostnadene for fleridrettshaller undersøkt:

Masteroppgave: Idrettsanleggsstatistikk (2016)

Masteroppgave: Kostnadsutvikling for idrettshaller i Norge (2017)