Logo SIAT

Norske kunstgressbaner - hva bygges?

Faktaark fra NTNU SIAT

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det skjedd en drastisk økning i antall kunstgressbaner, hvor det har blitt bygget godt med baner over hele landet. Men hvor mange har det egentlig blitt bygd, og hva slags type baner og anlegg bygges? I et faktaark fra NTNU SIAT får du svar på nettopp dette, samt mye annet spennende tallmateriale om kunstgressbaner.

Dette faktaarket er skrevet av stipendiat Siri Marie Bø ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT). Her ser vi nærmere på fordelingen av kunstgress som benyttes til fotball i Norge i dag. Det inkluderes ikke ballbinger eller løkker. Blant annet kan du lese mer om antall kunstgressbaner i Norge, hvilken banestørrelse som bygges og hvilket areal dette utgjør, hvilken type ifyll som er i bruk, samt hvor mange baner som benytter seg av PAD. Illustrasjoner baserer seg på de tilgjengelige oversiktsfilene som ligger tilgjengelig på Norges Fotballforbund sin nettside i excel-format.

Faktaarket ligger vedlagt under "Last ned" som nedlastbar fil.