Logo Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbunds bærekraftstrategi

Publikasjon fra Norges idrettsforbund

November 2022 ble den nye bærekraftsstrategien til Norges idrettsforbund vedtatt av idrettsstyret, og like etter ble strategien lansert.

Forord

Forord hentet fra publikasjonen

Idrett engasjerer milliarder av mennesker over hele verden, og er Norges største frivillige bevegelse. Vi beveger mennesker, beveger Norge, skaper ringvirkninger, og skaper bærekraft!

Norges idrettsforbund skal legge miljøhensyn til grunn for aktiviteten vår og medvirke til at de nasjonale klima- og miljømålene nås. Som paraplyorganisasjon ønsker vi å støtte hele norsk idrett i dette.

Idretten er en viktig bidragsyter for et bærekraftig samfunn

Idrett har påvirkning på alle FNs 17 bærekraftmål, og Norges idrettsforbund har prioritert
fem strategiske fokusområder som har vesentlig påvirkning på samfunn og miljø i i vår
bærekraftstrategi:

  1. Livslang idrettsglede og sunn idrett
  2. Inkluderende, mangfoldig og likestilt idrett
  3. Etisk og fremtidsrettet utvikling
  4. Ansvarlig ressursbruk i idretten
  5. Grønne idrettsarenaer

Å drive idrett har i seg selv svært positiv påvirkning i folks liv. Vi må være bevisst hvordan vi kan forsterke de positive effektene av idretten, samtidig som vi adresserer og reduserer vår negative innvirkning på mennesker og miljø.

Idretten som utøves og leveres over hele landet hver dag, kan bli en enda sterkere bidragsyter til bærekraftig utvikling.

Les mer

Hele publikasjonen kan leses i sin helhet ved å laste den fra boksen til høyre.