Masteroppgave: Idrettsanleggsstatistikk (2016)

Masteroppgave: Idrettsanleggsstatistikk (2016)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne oppgaven gjør en analyse av Kulturdepartementets Idrettsanleggsregister. Oppgaven er skrevet ved Uppsala universitet med Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU som ekstern veileder.

Originaltittel:
Sports facility statistics - Overview
of built sports facilities and analysis
of sports hall costs in Norway

Skrevet av:
Camilla Öhman

Utgitt ved:
Uppsala universitet,
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten,
Matematiska institutionen

Sammendrag 

Hvor mange nye idrettsanlegg bygges i Norge, og koster bygging av en idrettshall det samme i en stor kommune og i en liten kommune? Alle som bygger ikke-kommersielle idrettsanlegg kan søke tilskudd om spillemidler. Søknader om spillemidler lagres i saksbehandlingsløsningen til Idrettsanleggsregisteret, der også informasjon om de forskjellige idrettsanleggene er samlet. Nesten alle idrettsanlegg i Norge finnes i Idrettsanleggsregisteret. En del av informasjonen i registeret kan lastes ned fra Kulturdepartementets nettsider (idrettsanlegg.no).

I tillegg til idrettsanlegg, inneholder registeret også forskjellige typer nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og kulturbygg. Det er hovedsakelig små nærmiljøanlegg som har blitt bygget de siste 20 årene, som for eksempel aktivitetsanlegg ved skoler og boligområder, samt lokale idrettsanlegg for spontanidrett. Av idrettsanlegg for organisert idrett er det i hovedsak kunstgressbaner som har blitt bygget de senere årene.

I spillemiddelsøknadene oppgis anleggets kostnadsoverslag. Ved å samle inn disse kostnadene sammen med informasjon om idrettsanleggene, kommunene og fylkene, er det mulig å utvikle relasjonsmodeller mellom kostnadene og underliggende faktorer for å forklare hva variasjonene i kostnader avhenger av. I dette arbeidet har idrettshaller blitt undersøkt med denne metoden.

Størrelsen på aktivitetsflaten i hallen påvirker ikke overraskende kostnaden. De andre resultatene peker på at det er forskjeller i kostnadene for å bygge en idrettshall mellom ulike regioner i Norge. Det er funnet at Oslo er den dyreste kommunen. Innen den enkelte region virker det å være dyrere i store kommuner enn i små kommuner. Det har også vært en generell økning i kostnaden med å bygge en idrettshall de siste årene, som vært betydelig større enn inflasjonsraten.

Dessverre er registeret av og til dårlig oppdatert, noe som gjør at informasjonen om idrettsanleggene må undersøkes for å se om de er riktig. Noen ganger mangler informasjon i registeret som eventuelt kan bli funnet i vedlagte dokumenter til søknaden. Det er vanskelig å si om forarbeidet som ble gjort på å «vaske» dataene til dette arbeidet har vært tilstrekkelig for å kunne stole på resultatene.

Annen informasjon

46 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Sider