Logo Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Presentasjoner fra NGTF sin Anleggs- og lederkonferanse 2019

Her finner du lenke til presentasjonene!

Helgen 1.-3. november arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund Anlegg- og lederkonferanse.

Temaene var mange: Spillemidler, anleggpolitikk, hva gjør et idrettsråd, HMS... Så her kan flere enn turnlag finne nyttig informasjon!

Du finner presentasjonene på Norges Gymnastikk- og Turnforbunds SharePoint sider

Tips!

Presentasjonene fra tidligere konferanser ligger også ute på forbundets nettsider, under Utstyr og Anlegg:

Ressurser og verktøy - utstyr og anlegg - gymogturn.no