KG2021 logo

Mikroplast og tungmetaller under banen

Aktuelt fra prosjektet KG2021

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å se på innhold av mikroplast og tungmetaller.

Oppgraving under bane i Moss

Torsdag 14.mai var Stein Cato Røsnæs og Hilde Rønningen i regi av KG2021 i Moss. De tok prøver under Melløs Stadion sin kunstgressbane. Det ble tatt prøver flere steder på banen, samt på en referansebane. Disse prøvene skal undersøkes for innhold av plast og mikroplast, og innhold av ulike tungmetaller. Prøvene er sendt inn til laboratoriet for analyse og rapport forventes å være ferdigstilt i løpet av sommeren.

Til venstre: Kunstgressbanen i Moss er gravet opp. Til høyre: Stein Cato Røsnæs graver.
Fra prøvetakingen.
Prøvetaking under kunstgressbanen i Moss.
Prøvene legges i papirposer.

Om prosjektet KG2021

KG2021 er et prosjekt om framtidens kunstgressbaner. KG2021 skal gjennom samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø bidra med nye og bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av kunstgressbaner i et treårig prosjekt.

Et utdrag fra prosjektmålene finner du nedenfor:

  • Redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner med 80%
  • Redusere materialstrøm med minst 50%
  • Redusere avrenning av tungmetaller med >90%
  • Oppnå gjenbruksandel på minst 60%

Du kan lese mer om prosjektet på prosjektsiden: KG2021