Skisse av Holmen svømmehall
Skisse Holmen svømmehall

Holmen svømmehall

På Holmenskjæret i Asker skal Asker kommune bygge ny svømmehall. Gjennom flere innovative løsninger skal hallen bli en av Norges første rene passivhus-svømmehaller.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Om svømmehallen

Svømmehallen vil få et åttebaners basseng, terapibasseng, treningsrom, sosialrom, garderober og kantine. Taket vil også kunne brukes som rekreasjonsområde. Svømmehallen blir Asker kommunes andre moderne svømmeanlegg og vil rette fokus mot trening og svømming. Totalt vil svømmehallen ha kapasitet til 400 badende gjester.

Energibesparende løsninger

I planleggingen og prosjekteringen har Asker kommune lagt stor vekt på energibesparende løsninger. Dette har gitt svømmehallen status som forbildeprosjekt i Futurebuilt-programmet og har ført til midler både fra Enova og Innovasjon Norge. Målet er at erfaringene og kunnskapen man får fra dette prosjektet skal bidra til at andre svømmehaller som bygges i tiden fremover også møter kravene som stilles fra lavutslippssamfunnet.

For å nå målene man har satt seg for energisystemene vil det benyttes 15 geobrønner for energiforsyning, 650 m2 solceller på vegger og tak, og solfanger på parkeringsplassen. I tillegg vil det være gråvannsgjenvinning, tilrettelegging for elbil/sykkelbruk og bruk av lavkarbonbetong i konstruksjonene. Tre varmepumper vil også gjenvinne energi fra ventilasjonsanlegget til luft, basseng og tappevann. For å senke energibruken i periodene svømmehallen ikke er i bruk vil det være heve-senkebunn i hallen. Gjennom dette kan man senke avdampningen fra bassenget og kjøre ventilasjonsanlegget på lavere effekt.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektansvarlig Asker kommune: Vidar Nyhus
 • Prosjektleder: OP-AS v/Kenneth Olafsen
 • Prosjekteringsansvarlig: Verkís
 • Prosjekterende teknisk: Verkís
 • Arkitekt: Arkís
 • Hovedentreprenør: Trio Entreprenør
 • Oppstart prosjektering: Høsten 2013
 • Oppstart anleggsarbeid: August 2015
 • Ferdigstillelse: Årsskiftet 2016-2017
 • Kostnadsramme: 275 mill. NOK

 

Viktigste klimatiltak

 • Svømmehall som passivhus
 • Solcelletak på 650 m2 og solceller på sykkelparkering som dekker omkring 12 % av den årlige strømbruken i hallen
 • Solfanger på parkeringsplass
 • 15 geobrønner for energiforsyning
 • Gråvannsgjenvinning
 • Informasjonsskjermer om energibruk
 • God tilrettelegging for sykler og el- kjøretøy
 • Bruk av lavkarbonbetong

 

Nettside: Holmen svømmehall på Asker kommune sine nettsider