Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2022

Nyheter fra Norges idrettsforbund, Norges Motorsportforbund, Norges Skytterforbund, Norges Klatreforbund og Norges Luftsportforbund

Denne ukens anleggsnytt fokuserer blant annet på at Norge fortsatt trenger flere idrettsanlegg, samt at du nå har mulighet til å nominere årets skytteranlegg. I tillegg skjer det mye mer hos særforbundene: Der er nå mulig å kjøpe et klatretårn fra klatreforbundet, og en rapport om småflyaktivitet i Oslo-området gir nytt håp om et permanent småflyanlegg.

NIF sine innspill til statsbudsjett for 2023

Vi begynner med en nyhet fra Norges idrettsforbund om innspill til statsbudsjett for 2023. Deres prioritet nummer én er krystallklar: Nye og flere anlegg. På nettsidene til Norges idrettsforbund kan du lese mer om innspillene, samt laste ned dokumentet "Innspill til statsbudsjett 2023":

Idretten trenger et krafttak for anlegg etter pandemien - idrettsforbundet.no (publisert 11.02.2022)

Norges Motorsportforbund skriver også om dette på nettsidene sine: 

Idretten prioriterer anlegg i 2023-budsjettet - nmfsport.no (publisert 14.02.2022)

Nominer skyteanlegg til "Årets anlegg 2021"

Norges Skytterforbund planlegger å dele ut en rekke priser under EM på Hamar i mars 2022 - en av dem til årets anlegg for 2021. Anlegg som enten har blitt rehabilitert eller bygget i perioden 2019-2021 kan nomineres. Les mer om denne utmerkelsen, og de andre utmerkelsene, på Norges Skytterforbunds nettsider:

Nominer årets skyttersjel, arrangør, anlegg og klubb for 2021 her! - skyting.no (publisert 04.02.2022)

Søkes: Klatreklubber som ønsker å eie klatretårn

Norges Klatreforbund eier seks klatretårn som oppbevares på ulike steder i Norge. De ønsker nå at klatreklubber rundt om i landet overtar disse, og leier dem ut til andre. På den måten håper forbundet at bruken av tårnene øker, og at flere blir interessert i klatresporten.

Les mer på Norges Klatreforbund nettsider: 

Utlysning av klatretårn - klatring.no (publisert 10.02.2022)

Alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utreder Avinor nå alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området - løsninger som selvfølgelig vil påvirke luftsportens aktiviteter i fremtiden. Dette skriver Norges Luftsportforbund om, og deres nyhet og rapporten kan lese på deres nettsider:

Nå kan du lese Avinors rapport om småflyplassituasjonen i Oslo-området - nlf.no (publisert 15.02.2022)