Kulturdepartementets logo

11 kommunar delar på 37,2 millionar kroner til nyskapande aktivitetsarenaer

Pressemelding frå Kulturdepartementet 9. desember 2020

No er det avgjort kva kommunar som har fått innvilga søknadene sine om tilskot frå Kulturdepartementets ordning for nyskapande aktivitetsarenaer.

Tilskotsordninga for nyskapande aktivitetsarenaer skal stimulere til nytenking og kreativitet ved utforming av anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet over heile landet.

– For å motivere fleire til å drive fysisk aktivitet må vi utvikle nye, attraktive anleggstypar for eigenorganisert trening og aktivitet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Denne ordninga skal skape attraktive møteplassar der ein kan sykle, skate, klatre, drive styrketrening og mykje anna. Dei elleve anlegga som no får tilskot er gode eksempel på anlegg der ein kan utfalde seg på ulikt vis, men dei er også utforma som gode møteplassar. Anlegga kan tene som inspirasjon for andre kommunar og anleggsutbyggjarar. Tilskota går også i år til både små og store kommunar over heile landet, seier kultur- og likestillingsministeren.

 

Søkarkommune Beløp (kr)
Bardu kommune 4 000 000
Hamar kommune 4 000 000
Lier kommune 2 500 000
Meløy kommune 2 000 000
Oslo kommune (undervisningsbygg) 3 252 000
Sandnes kommune 3 650 000
Skien kommune 3 100 000
Stord kommune 4 000 000
Trondheim kommune 4 000 000
Vågan kommune 4 000 000
Ål kommune 2 685 000
Totalt 37 187 000

Sjå pressemeldinga på regjeringen.no