Mørkvedhallen klatreanlegg
Mørkvedhallen klatreanlegg
Mørkvedhallen klatreanlegg

Mørkvedhallen klatresenter

2 600 m² med klatring!

Klatreanlegget i Mørkvedhallen ble åpnet i august 2019 og er tilrettelagt for å være en arena for erfarne klatrere, nybegynnere, barnefamilier og skoleklasser. Anlegget er et løft for både bredde og elite, og bare noen måneder etter åpning ble norgescup arrangert her. Senteret er bemannet i hele åpningstiden slik at alle får den hjelpen de trenger. Hallen har store flater og er kanskje Norges største klatreanlegg. Anlegget er anbefalt av Norges Klatreforbund.

Bakgrunn

Bodø klatreklubbs tidligere anlegg måtte rives, og klubben arbeidet i flere år for å få på plass en erstatning. Mørkvedhallen tok på seg byggeprosjektet og står i dag for 100 % av driften.

Bodø klatreklubb bidro i byggetiden med dugnadsarbeid (blant annet bygget de store deler av buldreveggene, boret og slo alle klomuttre, grunnet og malte alle klatrevegger, skrudde 50% av rutene til åpning). Dugnadsavtalen og bidraget fra Bodø klatreklubb gjorde det mulig å få et så stort anlegg, samtidig som det ga klubben en gunstig leieavtale når senteret åpnet.

Bodø kommune bidro med forskuttering av spillemidler og forskuttering av momsrefusjon.

Første spadetak ble tatt i mai 2018, anlegget åpnet 28.06.19.

Anlegget

Klatresenteret ligger ved Nord Universitet, ca. 8 km fra Bodø sentrum. Anlegget er et av flere i Mørkvedhallen: Idrettsanlegget har i tillegg til klatresenteret to flerbrukshaller, basishall for turn og kunstgressbane. Bodø kommune har også en friidrettsbane tilknyttet anlegget.

Klatreanlegget er dimensjonert for nasjonale og internasjonale konkurranser.

Hva finnes i anlegget?

Klatreanlegget består av:

 • Buldrerom med 750 m² klatreflate og et treningsrom for styrketrening etc.
 • Hovedrom med 15 meter høye vegger.  Overhenget gir rutelengder opp mot 25 meter. Det er rappellstatsjon og lagt til rette for konkurransebuldring. 
 • Mesanin med 10-12 meter høye vegger. Kursrom. Møterom.
 • Speedvegg
 • Totalt 11 autobelayer
 • Barnerom med buldring, klatretårn og tauvegg (5 meter høy).
 • Kafé som selger kaffe, frukt, drikke, proteinbarer, yoghurt og annet

Totalt 2 600 m² klatreflate.

Brukere

Klatresenteret passer for alle. Skoleklasser, alternativ aktivitet og team building for idrettslag, sosial arena for bedrifter og andre grupper, klatrebursdag for barn og ungdom, familieaktivitet, trening og sosial arena for studenter, garva klatrere som har klatring som livsstil. I tillegg har Bodø klatreklubb organisert klatretrening for barn, ungdom, voksne og paraklatring.

Prosessen

Nødvendig kompetanse

Det var helt klart viktig med kompetanse på klatring, da spesielt fra trenere og arrangører av aktiviteter og arrangement. Samtidig var det vel så viktig å ha kompetanse innenfor HMS og sikkerhet, kundeservice, salg og markedsføring: I tillegg til å utforme spennende klatreformasjoner må man ha fokus på å tilrettelegge for kundeservice, renhold og hensiktsmessig drift. Plassering av resepsjon og garderober, praktiske løsninger i daglig drift med tanke på plassering av lager og personalrom, publikumsareal ved konkurranser, plassering av autobelayer til lukkede grupper, sosialsoner i klatreflatene, muligheter for å sperre av klatreflater til lukkede arrangement, utarbeide hensiktsmessige rutiner for HMS og vedlikehold etc.

Brukerinvolvering

I Bodø var klatremiljøet ganske lite når man startet prosessen, og man har samlet erfaringer fra eksisterende miljø, klatresenter rundt om i landet, aktivitetsparker, treningssenter, andre idrettsmiljø etc. Resultatet er at så mange flere enn det etablerte klatremiljøet har funnet klatreglede etter at klatresenteret kom. Senteret har blitt en naturlig del av hverdagen til veldig mange barnefamilier, studenter og bedrifter.

Man gjør jevnlige kundeundersøkelser og forsøker å tilpasse seg og justere driften slik at den treffer best mulig de kundegruppene man har. Kundegruppene er mange og de har svært ulike forutsetninger og forventinger, så det er viktig å «sikte bredt».

Er det andre erfaringer og utfordringer som andre kan lære av?

Etter ett års drift ser man at eksisterende klatremiljø og ‘’garva klatrere’’ står for under halvparten av besøket. Ofte er det de faste kundene som legger igjen minst penger per besøk, og man er derfor helt avhengig av en stor og bred kundemasse for å få en så kostbar drift til å gå rundt. Salg av utstyr til nybegynnere er viktig. Kursaktivitet og organisert aktivitet er også en viktig faktor for å utvide miljøet.

Hva kunne ha blitt gjort annerledes?

Det vil vel alltid være noe man kunne gjort annerledes, og en så stor prosess inneholder naturlig nok noen utfordringer. Men ingen utfordringer større enn at det kan løses. Det har vært en del byggetekniske utfordringer i etterkant, i form av lekkasjer og høy temperatur i bygget, som man fortsatt jobber med å utbedre. Men alt i alt så er man veldig godt fornøyd med resultatet og det fantastiske anlegget man har.

Tips til andre

Noen tips fra Mørkvedhallen til andre som skal planlegge og bygge klatresenter:

 • Autobelayer er et kjempepopulært og viktig verktøy for å skape aktivitet for barn, ungdom og familier. Mørkvedhallen har 11 stk. og kunne lett hatt mange flere. Barnefamilier, skoleklasser og annen gruppeaktiviteter finner veldig lett klatreglede ved å bruke autobelayer og det gjør at man ikke er så avhengig av folk med sikringskompetanse for å tauklatre.

 • Speedvegg er kanskje en trendgreie, og kanskje vil aktiviteten her variere i perioder. Man valgte å bygge speedvegg, men den har ikke så høy aktivitet som ønsket. Kanskje hadde man hatt mer igjen for å ha bygd standard klatrevegg på denne flaten.

 • Treningsrom for å drive alternativ trening er en god investering dersom man ønsker langsiktige medlemmer og et mer helhetlig tilbud. Treningsrommet er per i dag på 45 m², men man jobber med å utvide det.

 • Barnerommet er den flaten med minst aktivitet. Her må man gjøre en evaluering av hvilken aldersgruppe man ønsker å skape aktivitet for. Mørkvedhallen ser at deres barnerom passer best for de aller minste barna og det er vel stort sett noen timer på formiddagen i helgene at det er aktivitet på dette rommet. Rommet blir for lite utfordrende for treningsgruppene til klatreklubben, så her ville man nok gjort noen endringer dersom man skulle startet på nytt.

 • Sosialsone og kafé er kjempeviktig for miljø og trivsel. En stor og romslig resepsjon med sosialsone er viktig for veldig mange av de besøkende.

 • Muligheter for kjøling i sommerhalvåret. Temperaturen bør ikke overstige 19 grader i klatreflatene.

 • Planløsninger knyttet til effektiv drift og kundeservice bør tas med allerede når de første tegningene skisseres.

Økonomi og finansiering

Anlegget kostet i underkant av 80 millioner kroner og ble finansiert av spillemidler, egenkapital og lån.

Driftskostnader er vanskelig å si noe konkret om basert på ett års drift.

Halvparten av besøkerne har noen form for medlemskap (årskort, halvårskort, klippekort), mens andre halvparten av besøkerne er drop-in kunder.

Drift

Eier og drifter er Mørkvedhallen SA, et sameie med fem eiere:

 • Studentinord

 • Bodø kommune

 • Innstranda IL

 • Hunstad FK

 • Bodø og omegn Idrettsforening.

Oppgaver og ansatte

I klatreanlegget er det to nøkkelpersoner; driftsleder og sikkerhetsansvarlig. De viktigste kompetansene som trengs for å drifte anlegget: HMS, kundeservice, salg og markedsføring, personalhåndtering, økonomi og budsjett. Det er planlagt å ansette en resepsjonsansvarlig, for å avlaste driftsleder og sikkerhetsansvarlig med arbeidsoppgaver tilknyttet salg og markedsføring, oppfølging av medlemmer og butikkdrift.

Sikkerhetsansvarlig

Hallen har en ansatt med spesialkompetanse på sikkerhet i 100 % stilling. Sikkerhetsansvarlig har ansvar for HMS-systemer og vedlikehold av alt teknisk i klatreveggene, står for opplæring og redningstrening av klatrevakter og instruktører, og jobber i to-spann med driftsleder med markedsføring.

Driftsleder

Driftsleder er ansvarlig for personalhåndtering, salg og markedsføring, opplæring og salgstrening av resepsjonister, økonomi og budsjettstyring og butikkdrift (varebestilling etc.).

Resepsjonister

Anlegget har også resepsjonister. Her er viktig med god kundeservice og salgsferdigheter. Resepsjonistene tar seg av salg av medlemskap med ulike betalingsløsninger og salg av klatreutstyr. Kundegruppen er bred, med ulike forventninger og forutsetninger, så resepsjonistene er viktige.

Klatrevakt

Klatrevakter tar seg av opplæring i autobelay, sikrer nybegynnere på topptau, frisker opp rustne brattkort, gjennomfører brattkortprøver, gir tips og råd om ruter og klatreteknikk og generell kundeservice og instruksjon.

Renhold

Anlegget har høyt fokus på renhold og alle deres ansatte bidrar til å holde senteret ryddig og rent. Man rengjør alle gulv, garderober og toalett daglig og får veldig gode tilbakemeldinger fra besøkende om et rent og trivelig senter. Man har valgt å legge PVC-duk over sikkerhetsgulvet for å gjøre renholdet bedre og mer effektivt.

Hva kan andre lære av?

 • PVC-duk over sikkerhetsgulvet. Gir bedre og mer effektivt renhold.

 • Variasjon i ruteskruing. Skru nok lett lette ruter og bulder. Nytt senter/ny vegg gir høy andel nybegynnere.

 • Kvalitet og kompetanse i personalet. Sikrer en trygg start og god rekruttering.