Klatrer i vegg
Sklie, noen buldrevegger og mykt underlag
Buldrevegg som ser ut som en blomst.
Ansamling foran Buldrevegg
Buldrer oppe i buldreveggen
Vekter med buldrevegg

Grip Sluppen

Moderne buldresenter i Trondheim

Grip Sluppen åpnet i juni 2020 og inneholder konkurransevegg, treningsrom med vekter, tredemøller, barnerom for de aller minste barna, og en egen vegg med selvsikrere for barn. Anlegget er anbefalt av Norges Klatreforbund.

Bakgrunn

Etter å ha fått på plass anlegget Grip Leangen, opplevde Grip Klatring økt interesse for klatring og "vokste ut" av Grip Leangen. Grip Klatring Holding AS sin største eier er de lokale klatrere og initativtakere, og det ble bestemt at det skulle bygges ett nytt moderne anlegg på Sluppen. Byggetiden var ca. 10 måneder.

- Grip Leangen har et ønske om å kunne tilby en moderne buldrehall med et godt tilbud. Til forskjell fra Grip Leangen, er det her fokus på maksimal utnyttelse av plass, i tillegg til at det skal være luftig, sier daglig leder Anne Marie Ormbostad til norsk-klatring.no i et intervju.

Anlegget

Anlegget har mange forskjellige brukere: Fra nybegynnere til proffe, fra barn ned i toårsalderen til pensjonister uten øvre aldersgrense. Anlegget er universelt utformet. Av tekniske løsninger skiller ventilasjonsanlegget seg ut ved at det er laget for å holde luften bra med tanke på bruk av magnesium til klatring.

Anleggets ligger plassert på Sluppen i Trondheim. Lett tilgjengelig fra sentrum om du måtte komme reisende med bil, buss eller sykkel. 

Anlegget består av:

  • 1000 kvadratmeter med buldrevegg
  • Klatrebutikk
  • Barnerom

Alle anlegg Grip Klatring eier, har de designet og bygget selv.

Prosessen

Prosessen med etablering av Grip Sluppen gikk over to år og har holdt seg på tidsskjema til tross for en del forsinkelser i søknadsprosessene. Samarbeidet med eier av eiendommen, Kjeldsberg, har fungert ypperlig. Det å ha hatt huseier på lag har vært gull verdt.

Kompetansen har man hatt internt i selskapet så de har ikke savnet noe. Brukerinvolvering har vært på plass siden starten av prosjektet, da de fleste av investorene er aktive klatrere selv og aktive eiere i firmaet. Alle brukere kommer med kontinuerlige tilbakemeldinger, så driften er delvis styrt av disse.

Økonomi og finansiering

Anlegget kostet drøyt 13 millioner og ble finansiert med egenkapital, aksjekapital og lån. Årlige driftskostnader ligger på rundt 9 millioner. Inntektskilder er medlemsavgift, drop-in og salg fra klatrebutikk.

Drift

Kompetanse som kreves er kunnskap om klatring/buldring/rutesetting, butikkdrift og økonomi. Rutesetting er det klatresenteret lever av, og er kanskje den viktigste kunnskapen.

Renholdsarbeidere rengjør senteret mens generelt vedlikehold gjøres av egen vaktmester. Vedlikehold tar mye tid.

Nøkkelpunkter

Senteret har nye løsninger og er flunkende nytt og skiller seg sånn sett ut. Det er tenkt på at det skal oppleves som luftig med god plass og gode lysforhold. Grip Sluppen har høy kvalitet på rutesettingen, som gjøres to ganger i uka. I tillegg har Grip Sluppen et stort budsjett på klatretak som gjør at det kontinuerlig kan tilbys mye variasjon i rutene. Ved bygging av nye anlegg er det viktig å tenke på god ventilasjon og at det skal være enkelt å holde rent.
 
Buldrehallen har søkt om å få være arrangør av Europeisk ungdomscup(EYC) i 2022, skulle egentlig arrangere i 2021, men på grunn av korona ble det avlyst.