Haugaland Hestesport Arena - et unikt samarbeid

Haugaland Hestesport Arena - et unikt samarbeid

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb), fire positive kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn), Rogaland fylkeskommune og Norges Rytterforbund. Anlegget har godkjent interkommunal og regionalanlegg status. Hver for seg ville ingen av partene kunnet klare å bygge et så stort og solid anlegg, men sammen fikk man det til. Anlegget er anbefalt av Norges Rytterforbund.

 

Eier: Haugaland Hestesport
Arena AS
Drifter: Haugaland Hestesport
Arena AS
Areal:
Byggetrinn 1: 40 mål
Byggetrinn 2: ytterligere 35 mål
Kommune: Tysvær
Byggekostnad: ca. 50 mill. kr,
inkl. dugnad.
År: 2019

Hjemmeside

Facebookside

Bakgrunn

Indre Haugaland Ryttersportklubb og Faxi Islandshestforening hadde i de siste 10 årene arbeidet for å få på plass anlegg for å sikre hestesportaktiviteter for barn, unge og voksne på Haugalandet. I flere år var rideklubbene sammen med kommunen på leit etter ei egnet tomt til formålet.

Indre Haugaland Ryttersportklubb hadde i 10 år hatt drift i leide lokaler som var sprengt med hensyn til kapasitet. Faxi Islandshestforening hadde ikke eget anlegg i det hele tatt, og måtte reise langt for trening og stevner.

2016 lykkes det å inngå avtale med samarbeidsvillige grunneiere om festeavtale i minimum 30 år.

Det var en stor milepæl når ordfører i kommunen foretok første spadestikk desember 2018 og nøyaktig ett år seinere sto anlegget innflyttingsklart.

Dette har ikke kommet av seg selv. Det har vært et stort engasjement og et møysommelig og utholdende dugnadsarbeid som ligger til grunn.

Haugaland Hestesport Arena AS (HHA) eies av Indre Haugaland Ryttersportklubb (60 %) og Faxi Islandshestforening (40 %).

Anlegget

Arenaen ligger i Tysvær kommune midt mellom Stavanger og Bergen,og 10 min kjøring fra Haugesund. Anlegget ligger midt i deilig Tysværnatur og turstinett, med kort avstand til skoler og byggefelt. Arenaen er universelt utformet.

Brukerne er barn og ungdom i rideskole, ponniskole og stallgjengen, og det legges også tilrette for Ridefysioterapi og tilpassa riding.

Arenaen ivaretar også trenings- og stevne-arealer for grenene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring og feltritt og for islandshester, gangartsridning og avlsaktiviteter.

Fremover vil det bli arrangert lokale, regionale og nasjonale stevner og mesterskap for alle grener innen hestesporten.

Hva finner man på anlegget?

Anlegget har to byggetrinn. Byggetrinn 1 er nå ferdigstilt og anlegget består av:

 • 250 meter ovalbane for islandshest
 • Stor ridebane 97 x 38 meter
 • 350 meter passbane for islandshest
 • Stor ridehall med rideflate 30 x 70 meter (kan slås ut til 30 x 92 meter)
 • Liten ridehall 21 x 41 meter (kan slås sammen med hjelp av elektrisk idrettsgardin)
 • Ridebane 23 x 63 meter
 • Distanserittløype på inntil 80 km
 • Garderobeanlegg, vaskerom og tørkerom
 • Sosialt rom, undervisningsrom og kafé
 • Kontor og sekretariat
 • To stallbygninger med til sammen 40 stallplasser som har direkte utgang til egen, liten luftegård
 • Store luftegårder
 • Lagerbygning for vedlikeholds- og driftsmateriell samt sykebokser
 • Uteområder og parkeringsplass

For byggetrinn 2 (nedre del av områdetegningen) har anlegget ytterligere 35 mål til utbygging.

Oversikt over området.

Tomten ligger perfekt til mht tilgjengelighet midt i et flott turterreng med opparbeida turstier hvor det også er tillatt å ri.

Haugaland Hestesport Arena er godkjent av Kulturdepartementet som et stort og kostnadskrevende interkommunalt anlegg. Kommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn har inngått forpliktende avtale om både investering og driftsgaranti.

Anlegget fikk i 2018 også status som Regionalanlegg, og Norges Rytterforbund har satt anlegget på kartet som et av hovedanleggene innen Hestesport i Norge.

Prosessen

Det har vært en lang og krevende, men også utrolig spennende og lærerik, prosess. Styret i HHA har vært en stabil gruppe, som også har fungert som prosjektgruppe under byggingen.

Kompetanse i prosjektgruppen

Prosjektet har hatt med kompetanse på ledelse, anskaffelser, prosjektledelse, økonomi, drift av hesteanlegg, bygningsteknisk blant dem som har sittet i styret. Dette har helt klart vært en styrke, ifølge gruppen selv.

Hele styret/prosjektgruppa har vært driftet på dugnad, og ingen har vært frikjøpt under byggingen. Dette har vært krevende, men har helt klart vært kostnadseffektivt.

HHA mener at det er nyttig og helt nødvendig å ha med kompetanse på offentlige anskaffelser, anbud, forhandlinger og kontrakter i slike prosjekter. Har en ikke denne kompetansen selv, må en leie inn slik at en får utarbeidet gode kontrakter med utførende.

Foruten å ha personer i styret/prosjektgruppe som har arbeidet og vært trener på store staller tidligere, har prosjektgruppa også søkt råd hos Stallmestern (som er samarbeidspartner med Norges Rytterforbund) og vært rundt på befaringsrunder på andre anlegg.

Politiske prosesser

Prosjektet har brukt mye tid på prosesser knyttet til kommunale politiske prosesser, møtt opp i kommunestyrer og gruppemøter over flere år. Dette må en beregne både god tid og tålmodighet til!

Smarbeid mellom klubber

Det har utelukkende vært en positiv erfaring å samarbeide to rideklubber rundt bygging av et anlegg. Indre Haugaland Ryttersportklubb var opprinnelig tre ulike rideklubber som i forkant av byggingen bestemte seg for å slå seg sammen for å stå mer robust. Disse valgene er man svært glade over å ha tatt!

Det er tungt for én rideklubb alene å etablere eget anlegg. "Alene hadde ingen av klubbene klart det, men sammen har vi stått sterkt!" Sammen har klubbene utført mange tusen dugnadstimer, som også har gjort at man har blitt godt kjent med hverandre, og har sveiset sammen de to klubbene.

Råd fra prosjektet

 • Tørr å starte reisen
 • Finn gode personer å reise med
 • Start å gå
 • Hold motet oppe
 • Vær utholdende

Økonomi og finansiering

Anlegget har en prislapp på nær 50 millioner kroner, inklusive 6000-7000 timer dugnad. Anlegget er ellers finansiert av spillemidler, regionalanleggsmidler, interkommunale midler, midlene fra de fire kommunene samt et byggelån på 12,5 mill på Haugaland Hestesport Arena.

Med hensyn til sponsing har det vært lettere å be om tjenester og rabatter enn rene pengebeløp.

Drift

Basen i driften av anlegget er barne- og ungdomsarbeid med rideskole, ponniskole og stallgjengen samt tilbud om Ridefysioterapi og tilpassa riding. Det gis tilbud hver dag hele året.

Fra oppstart valgte HHA å ansette en 100% daglig leder og rideskoleansvarlig. I tillegg starter HHA opp med en stallmester i 30 % stilling . Det lyses nå også ut stilling som lærling i et samarbeid med Starum.

I tillegg til de to ansatte leies inn på timebasis til ponniskole og rideskole samt vaktmestertjenester og vedlikehold.

Oppstart

Hovedfokus i oppstart har vært å få på plass rutiner for drift og anlegg i haller og staller. Rideskoledriften og utleie av stallbokser er viktige momenter i driften, og er også de moment som i starten krever mye arbeid. I tillegg arbeider HHA aktivt med videre kulturbygging og samarbeid mellom de to rideklubbene.

HHA har lagt vekt på gode logistikkløsninger under bygging, og har prioritert kostnad til kvalitet på bygninger, ridebanebunn, stallinnredning og gjerder. Dette for å sikre kvalitet på de viktige tingene og redusere driftskostnader.

Nøkkelpunkter

Helhetlig anlegg

Haugaland Hestesport Arena ivaretar arenaer og trenings-/stevnefaciliteter til de fleste greiner innen riding.

Samarbeid

Arenaen er tuftet på samarbeid både mellom rideklubber, de ulike greiner og ulike kommuner.

Smarte løsninger

Anlegget innehar også fornuftige løsninger med for eksempel elektrisk skillevegg mellom stor og liten ridehall som fungerer veldig bra. Veggen tas ned slik at det blir egen hall for rideskolen,og tas opp ved behov for mer plass, for eksempel ved stevner.

Lokasjonen

Det at anlegget ligger så godt til mht turstier og ikke har bebyggelse som nærmeste nabo, er en styrke. Ridestiene er flittig brukt hver dag.

Sosiale soner

HHA er også veldig fornøyd med peisestua sin på 100 kvm, hvor ryttere, familie og besøkende samles hver dag rundt peisen og kan kjøpe seg en matbit i kiosken.

Annen informasjon

15 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 9 - 2020

Visste du at en hest regnes som et kjøretøy i trafikken? Norges Rytterforbund skriver på sine nettsider om "Hest i trafikken", en nettside der ryttere/kusker, sjåfører og myke trafikanter...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Askim Rideklubb

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad....

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Manual om ridestier

”Etablering af ridestier i naturen – sådan!” er en dansk manual om ridestier. Den konsentrerer seg om å svare på fire sentrale spørsmål: Hvor kan man ri? Hva kreves for å lage en god ridesti? Hva...

Sider