Logo NTNU

Energieffektiv badstue

Bacheloroppgave fra NTNU 2021

Mange svømmeanlegg, men også andre idrettsanlegg, tilbyr besøkerne mulighet for velvære i en badstueavdeling. Men er badstua en energi-tyv? I bacheloroppgaven "Analyse av effekt- og energibruk i badstue" har studenten sett på energibruken i Velværeavdelingen i Bodø Spektrum, og spesielt på den tradisjonelle finske badstuen. Undersøkelsen viser at energibruket kan reduseres med 60-75 %, dersom noen enkle tiltak gjennomføres. Oppgaven er skrevet ved institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, med Senter for idrettsanlegg og teknologi som oppdragsgiver og veileder, og Bodø Spektrum som samarbeidspartner.

Sammendrag fra oppgaven

I dag er klimaet et belyst tema, samt hvilke tiltak og løsninger som må gjøres for å oppnå et klimavennlig samfunn. Når det gjelder badstuer, spesielt i offentlige bygg, prioriteres ikke energibruken i første rekke. I den "tradisjonelle" badstuen er det vanligvis en stor elektrisk ovn til oppvarming. Dette er mye energi plassert i et lite rom, og bygningsfysikken spiller derfor en viktig rolle for å oppnå en best mulig energiutnyttelse. I denne utredningen ønsker jeg derfor å undersøke hvor mye energi som kreves for å drifte en badstue, samt om det er tiltak som kan redusere energibehovet.

Problemstillingen som besvares er:

  • Hvor mye energi kreves for å drifte en badstue, og hvilke tiltak gir en best mulig energieffektiv badstumodell?

Oppgaven tar for seg Velværeavdelingen i Bodø Spektrum, og undersøkelsene er gjort på den tradisjonelle finske badstuen. For å kartlegge dagens energibruk er det gjennomført logging av strømforbruk. I tillegg er badstuens bygningsfysikk analysert ved bruk av termisk kamera. For å undersøke tiltak som kan redusere energibruken er det utarbeidet modeller i programmet Simien, som simulerer badstuen med ulike typer bygningsfysikk.

Resultatet viser at dagens oppbygging av badstuer ikke er energivennlige, spesielt glassdøren inn i badstuen. Den finske badstuen på 10 m2 bruker like mye energi som en enebolig i året. Det er på grunn av bygningsfysikken ikke er optimalisert for bruken, og det kan ha en sammenheng med at det ikke stilles noen krav ved bygging av badstuene. Med enkle tiltak reduseres energibruket med 60-75%, og det bidrar til at tiltakene også gir et økonomisk løft.

Vil du lese oppgaven?

Oppgaven ligger i sin helhet i filvedlegget.