Forside veilederen "Grusbaneboka"

Grusbaneboka

Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2004. Den gir en innføring i bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Veilederen er skrevet for eiere, planleggere og driftere av grusbaner. Den er også ment å skulle dekke et behov når det gjelder undervisning, og som oppslagsverk.

Utdrag fra innledningen

En grusbane er den primære flerbruksbanen. Den kan gi et aktivitetstilbud til en rekke idrettsgrener. Grusbanen har høy bruksfrekvens og lav kostnad pr. brukstime. Dersom det daglige vedlikeholdet prioriteres, fremstår en grusbane som en god fotballbane. Det er viktig å benytte egnede materialer for å få gode grusdekker, og riktig vedlikeholdsutstyr må anskaffes og benyttes. Kunnskap om vedlikehold av grusbaner er svært viktig og er behørig omtalt i denne veilederen.

En grusbane bygges opp fra grunnen med forskjellige lag. De underste lagene kalles forsterkningslag og bærelag, og skal ta vare på bæreevne, stabilitet og jevnhet. Over disse lagene, som vi kaller fundamentet, legges det et dynamisk sjikt og et toppdekke. Toppdekket er selve spilledekket.