Illustrasjonsbilde idrettsgulv

Utslipp av kjemiske stoffer fra idrettsgulv

Oppfølging av tidligere nyhet

NTNU SIAT har påbegynt testingen av utslipp av kjemiske stoffer fra et så kalt kunstdekke med underkonstruksjon, en vanlig type av idrettsgulv man benytter i idrettshaller. Så snart resultatene fra forsøket er tilgjengelige, vil disse sammen med resultat fra tidligere forsøk med to typer parkettgulv presenteres her på godeidrettsanlegg.no.

I artikkelen "Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer idrettsgulv", som ble lagt ut på godeidrettsanlegg.no i april, kunne man lese om de forsøk  NTNU SIAT gjenomført i forbindelse med en studentoppgave. Disse forsøkene skal nå kompletteres med forsøk på en annen type av idrettsgulv.

Testing

Kunstdekke med underkonstruksjon er en vanlig type av gulv i idrettshaller. Testet ble påbegynt i mai, og prøver tas med standardiserte tidsmellomrom. Forsøket går ut på å kartlegge mengden av de kjemiske forbindelsene TVOC, formaldehyd og acetaldehyd som emitterer (slippes ut i luften) fra denne typen idrettsgulv. Hvordan forsøket går til er beskrevet artikkelen det linkes til ovenfor.

Viktig med rent kammer

Emisjonskammeret, hvor gulvet plasseres, ble grundig rengjort samme dag som forsøksstart. Det ble først vasket med deionisert vann blandet med vaskemiddel tilpasset kammeret, deretter tørket over med deionisert vann før det ble desinfisert med 99,9 % alkohol. Slik sikres at de kjemiske stoffene som måles, ikke kommer fra noe annet enn gulvet som skal testes.

Plassering av gulvet i kammeret

Gulvet ble deretter tilpasset riktig areal med stikksag, før det ble plassert i emisjonkammeret som vist på bildet under.

Forsøkene

Ved dag tre etter forsøksstart ble det tatt luftprøver av de kjemiske forbindelsene fra emisjonskammeret. Prøverørene ble oppbevart kjølig noen dager før de ble sendt til en bedrift som kan gjennomføre avanserte kjemiske analyser. Tilsvarende prøver skal tas dag 28 etter forsøksstart, og vil også analyseres.

Når resultatene foreligger og har blitt vurdert, vil de publiseres på godeidrettsanlegg.no. Dette er ventet til sommeren 2020.

Kunstdekke med underkonstruksjon i forsøkskammer
Kunstdekke med underkonstruksjon plassert i emisjonskammer ved NTNU.