Ung gutt tar svømmetak i basseng

Hvordan oppnå et godt inneklima og samtidig redusere energibruk i svømmeanlegg?

I 2019 forsker Senter for idrettsanlegg og teknologi på sammenhengen mellom teknologi, inneklima og energibruk i svømmeanlegg. Dette gjøres ved å samle inn data fra både svømmeanlegg og utøvere. Ca. 300 svømmeanlegg er invitert til å delta, og nå kan du se foreløpige resultater fra de dataene som allerede har kommet inn.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I Norge finnes anslagsvis ca. 900 svømme- og badeanlegg. Majoriteten av anleggene eies av det offentlige og anvendes til både  svømmeopplæring, trening og rekreasjon. Norges Svømmeforbund har omtrent 60 000 medlemmer og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 8-10 % av populasjonen over 15 år anvender svømmeanlegg minst én gang per uke. For mange er derfor tilgang på svømmeanlegg viktig og i løpet av 2017-2019 bygges nesten 50 nye svømmeanlegg rundt om i Norge.

Er det noen sammenhengen mellom energibruk og inneklima?

Ubehag knyttet til inneklima

Foreløpige resultater fra SIAT sin undersøkelse viser at det i 26 av 33 anlegg er ansatte som periodevis opplever ubehag knyttet til inneklima, mens det i 15 av 33 anlegg er mer alvorlige inneklimautfordringer.  I 17 av 33 anlegg rapporteres det om at de badende opplever inneklimaproblemer - hvor det i 8 anlegg er mer alvorlige inneklimautfordringer.

Foreløpige resultater viser ingen sammenheng mellom energiforbruk og inneklima

I utgangspunktet er det naturlig å tro at de anleggene hvor det er flest inneklimaproblemer også bruker minst energi ettersom lavere vann- og luftutskiftning kan gi et lavere energikonsum sammen med en høyere akkumulering av forurensinger i vann og luft. Med unntak for ett badeanlegg, hvor badende har rapportert om både røde kløende øyne, luftveisirritasjoner og komfortproblemer, viser den foreløpige analysen ingen sammenheng mellom energiforbruk og inneklima.

Det er imidlertid en korrelasjon mellom luftutskifte per time (ACH) og badenes helse og komfort, og misnøyen stiger desto lavere ACH som er i anlegget.

Energi-økonomi i svømmeanlegg

Energi- og miljøvennlige svømmeanlegg fås ikke ved å strupe ventilasjonsanlegget, det gjøres ved å dimensjonere anlegg som tilfredsstiller behovet til brukeren.

Det er flere energiøkonomiske tiltak som kan implementeres for å tilbakeføre og gjenbruke noe av den potensielle energien som tas ut av bygget, som å installere gråvannsgjenvinner eller gjenvinne varme fra luft, også utenom selve ventilasjonsaggregatet. Selv om disse energisparetiltakene kan redusere det totale energikonsumet til enkeltanlegg, er størsteparten av energikonsumet knyttet til selve vannforbruket og besøksbelastningen, som igjen er styrt av antall besøkende og hvilke aktiviteter anlegget er utstyrt med.

De mest energiøkonomiske og miljøvennlige tiltak gjøres dermed i selve designfasen.

Resultater og kontakt

Les mer om de komplette resultatene på nettsidene til gode idrettsanlegg, eller ved å laste ned filvedlegget.