Svømmer i basseng under konkurranse.

Valg av klor og flyktige biprodukter i svømmeanlegg

I en masteroppgave skrevet for NTNU SIAT våren 2017 ble det avdekket at valg av type klor er med å påvirke luftkvaliteten. Dersom det er forurensninger av brom i saltet som brukes til å fremstille desinfiseringsmiddelet vil det i tillegg til klorholdige biprodukter også dannes bromholdige komponenter.

Bakgrunn

Antall badende, vannturbulens, luftfuktighet, temperaturen i vann og luft samt ventilasjon er med å påvirke luftkvaliteten i et svømmeanlegg. I en masteroppgave skrevet for NTNU SIAT våren 2017 ble det avdekket at også valg av type klor er med å påvirke luftkvaliteten.

Her finner du et sammendrag av den masteroppgaven:

Masteroppgave: Luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg - Sammenligning av trihalometaner i to svømmeanlegg som har ulik type klorering og ulik type vann

Videre studier

Dersom det er forurensninger av brom i saltet som brukes til å fremstille desinfiseringsmiddelet, vil det i tillegg til klorholdige biprodukter, også dannes bromholdige komponenter. I masteroppgaven ble det innhentet måledata fra luften over svømmebasseng desinfisert med natrium- og kalsiumhypokloritt. I løpet av oktober vil måleprogrammet fra denne oppgaven repeteres og det skal tas luftmålinger over bassenger desinfisert med elektrolyse.

Mangelfull dokumentasjon

Sikkerhetsdatablader for desinfiseringsmiddel gir ikke alltid informasjon om hvorvidt det også er andre stoffer enn klor i væsken, pulveret eller tablettene som kjøpes inn. Bromholdige komponenter reguleres ikke i Norge i dag og det er derfor viktig å kartlegge forekomsten av denne typen forurensninger slik at vi oppnår økt kunnskap om hva som faktisk befinner seg i vannet og i luften i svømmeanleggene.

Presentasjon av resultater

Oppdatering om hvordan målingene har gått, samt hvilke type desinfiseringsbiprodukter (trihalometaner) som ble målt i luften over basseng desinfisert med natrium-, kalsiumhypokloritt og elektrolyse vil publiseres her på godeidrettsanlegg.no.