Svømmer i basseng under konkurranse.

Hvor høy er forekomsten av helseplager blant svømmere?

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har en pågående studie på inneklima i svømmehaller for å undersøke hvor høy forekomsten av helseplager er blant de som er mest eksponert i anleggene. For å kartlegge dette ble det i 2018 opprettet et samarbeid med Norges Svømmeforbund, og sendt ut et spørreskjema til lisensbetalende utøvere over 18 år. Ved å koble utøverne til anlegg kan vi indentifisere om det er noen driftsstrategier som synes å være bedre eller dårligere enn andre av hensyn til eksponering og helseproblemer.

Status på studie

Basert på de svarene som er kommet inn skal det i oktober 2019 gjennomføres en dybdestudie i to utvalgte anlegg for å studere luftkvaliteten mer grundig. Det skal også gjennomføres semistrukturerte intervjuer med frivillige utøvere over 18 år som svømmer i de to anleggene regelmessig. For å kartlegge luftkvaliteten skal det gjennomføres målinger av NCl3, samtidig som utøveren er i bassenget.

I tillegg skal det også hentes inn tekniske data, som ventilasjonsstrategi og desinfeksjonsteknologi for å kartlegge om det er mulig å etablere en sammenheng mellom tekniske løsninger, drift og det som rapporteres av utøverne.

De to anleggene som er valgt ut for videre dybdestudie er valgt fordi forekomsten av astma er ulike blant utøverne som bruker disse anleggene, til tross for at gjennomsnittlig eksponeringstid i de to anleggene er like.

Fra anlegg 1 har vi fått 33 svar, hvor 18,2 % rapporterte legediagnostisert astma, og i anlegg 2 har vi fått 30 svar hvor 33,3 % rapporterer legediagnostisert astma.

Ferdigstillelse

I løpet av årsskiftet 2019/2020 vil endelige resultater fra studien være klar, og mer informasjon vil da bli publisert på godeidrettsanlegg.no. Følg med!

En foreløpig rapport er lagt ved.