Søk

Filtrer søket ditt

Viser 7 av 7 treff
Viser 7 av 7 treff
Publikasjon

Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur

Fagrapport fra NMBU 2018

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at…
Publisert: 02.08.19Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

"Stier å stole på"

Publikasjon fra Norges Handikapforbund

Friluftslivsaktiviteter er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge, og er en viktig kilde til livskvalitet og helse. For mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser vil derimot…
Publisert: 01.03.23Sist endret: 20.03.23
Publikasjon

Tilgjengelighet i friluftsområder - kartlegging og status i 2022

Prosjektrapport fra Kartverket

Midtre Hålogaland friluftsråd har, i samarbeid med og finansiert av Kartverket, kartlagt tilgjengeligheten i friluftsområder: "Universell utforming handler om at omgivelsene skal være…
Publisert: 05.04.23Sist endret: 11.04.23
Publikasjon

Ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2023)

Fredrikstad kommune har kartlagt ferdselshindringer i strandonen langs kysten fra Elingårdkilen til Skjærviken. Pilotprosjektet (2022) og hovedkartleggingen i 2023 viste ferdselshindringer hver 127…
Publisert: 19.12.23Sist endret: 19.12.23
Publikasjon

Pilotprosjekt: Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2022)

Fredrikstad kommune ønsker en tilgjengelig strandsone hvor alle kan ferdes, men mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmulighetene. Kommunen valgte…
Publisert: 04.10.23Sist endret: 17.12.23
Publikasjon

Turområder - universell utforming for aktive og sosiale liv

Temahefte fra Kommunesektorens organisasjon (2024)

Friluftsliv er dypt forankret i norsk identitet og kulturarv, og bidrar til livskvalitet og helse. Kommunesektorens organisasjon har utarbeidet et temahefte som skal inspirere til utforming av…
Publisert: 14.02.24Sist endret: 14.02.24
Publikasjon

Bærekraftige friluftslivsanlegg

Dilemmaer, prinsipper og eksempler

FNs 17 bærekraftsmål, integrert i norske regjerings- og friluftslivsstrategier, har som mål å balansere et inkluderende friluftsliv med bevaring av natur. Artikkelen utforsker nøkkelaspekter for…
Publisert: 08.02.24Sist endret: 25.02.24