Kartverket logo

Tilgjengelighet i friluftsområder - kartlegging og status i 2022

Prosjektrapport fra Kartverket

Midtre Hålogaland friluftsråd har, i samarbeid med og finansiert av Kartverket, kartlagt tilgjengeligheten i friluftsområder: "Universell utforming handler om at omgivelsene skal være tilgjengelig for alle, uansett ferdigheter og funksjonshemminger. Derfor er universell utforming til fordel for alle mennesker på ulike stadium i livet."

Hva inneholder rapporten?

Midtre Hålogaland friluftsråd har undersøkt friluftsområdene i kommunene Harstad, Narvik, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, Gratangen, Lavangen, Tjeldsund og Evenes. I kartleggingen ble friluftsområdene rangert i fire klasser: tilgjengelig, delvis tilgjengelig, ikke tilgjengelig og ikke vurdert.

Gjennom bruk av kartverket sine karttjenester har en kunnet legge klassifiseringen av universell utforming oppå kartet, og dermed få formidlet nivået av universell utforming til brukerne av friluftslivsområdene. Resultatet av kartleggingen kan ses i Friluftskartet til Midtre Hålogaland friluftsråd

Lese mer?

For å lese hele rapporten, trykk på "Last ned"-knappen til høyre på denne siden.