Logo SIAT

Kjemiske forurensinger i innendørs svømmeanlegg og deres egenskaper

Rapport fra NTNU SIAT 2018

Denne rapporten skriver om kjemiske forurensninger som dannes i svømmeanlegg, da avfall fra den badende (f.eks. hår, urin og sminke) reagerer med klor.

Det er viktig å forstå hvilke fysiologiske parametere som påvirker dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (DBPer), samt hvilke helseeffekter som er knyttet til eksponering for disse.

Årsaken til dette er at ved risikovurdering er det nødvendig å ta i betraktning alle de viktigste DBPene, ettersom tiltak for å redusere en forbindelse kan forårsake økte konsentrasjoner av andre, og selv om noen DBPer isolert sett er helseskadelige, er det ikke sikkert de utgjør noen helsefare i et svømmeanlegg.