3D-modell av stor haug

Snøkanoner ikke nok – skianleggene anbefales å lagre snø over sommeren

Klimaendringene gjør snøproduksjon om høsten krevende. Løsningen: Å lagre snø fra året før.

En ny undersøkelse viser at antallet timer med mulig kunstsnøproduksjon før jul i Innlandet har blitt tilnærmet halvert siste 40 åra. Forskere konstaterer at skidestinasjoner oftere belager seg på å lagre snø fra forrige sesong.

Tre aktører, NTNU, Meteorologisk institutt og Norwegian Snow Consulting, har samarbeidet om en omfattende rapport om snø- og skiforholdene i Innlandet fram mot 2050, finansiert av Innlandet fylkeskommune. Muligheten for kunstsnøproduksjon før jul i Innlandet (400-600 moh.) har blitt tilnærmet halvert siste 40 åra. 

Rapporten avdekker at flere store skidestinasjoner, deriblant Beitostølen, i langt større grad enn tidligere benytter seg av å snølagring over sommeren framfor snøproduksjon om høsten. Dette har vært et avgjørende grep for å kunne arrangere den tradisjonelle Beitosprinten i november.

– For oss har dette vært helt avgjørende i mange år, sier Kjell Berge Melbybråten, som er daglig leder på Beitostølen Stadion, til NRK. Det var NRK som omtalte saken først. 

Melbybråten legger til at den klassiske Beitosprinten hadde blitt avlyst 4–5 ganger de siste åra hvis skianlegget ikke hadde hatt sommerlagring av snø. De har lagret snø siden 2011. 

Rapportens hovedfunn

Rapportens hovedfunn for de siste 30 åra viser en generell forkortelse av skisesongen i løyper basert på natursnø, spesielt i lavlandet, mens fjellområdene i nordvest har opplevd en økning på over 30 dager.

Antall timer med mulig snøproduksjon før jul har betydelig blitt redusert. Frem mot 2050 antyder rapporten at de store alpine skianleggene i høyereliggende områder vil kunne opprettholde åpning til juleferien med dagens praksis og teknologi, mens utfordringene øker for lavere løyper.

Arrangementer for langrenn og skiskyting før jul vil i økende grad være avhengige av snølagring. Forskjellene i skisesonglengde mellom lavlandet og høyereliggende områder vil fortsette å øke, og skisesongen forventes å bli i gjennomsnitt 30 dager kortere mot midten av århundret, med ytterligere forkortning ved høye utslippsscenarioer.

Kilde: "Innlandet i 2050 Fremtidens snø og skiforhold"

Kostbar lagring

Sommerlagring er imidlertid økonomisk krevende, og Beitostølen rapporterer kostnader på rundt halvannen million kroner for åpningen av årets sesong. I Trondheim lagres det også snø, for å kunne tilby tidlige skiløyper i Granåsen. Trondheim kommune rapporterer at totalkostnadene knyttet snølagring ligger på rundt fire millioner kroner. Dette inkluderer innkjøp av flis, snøproduksjon og utkjøring. 

Rapportbidragsyter Rune Strand Ødegård fra NTNU er bekymret for skitradisjonen og oppfordrer til tiltak for snøproduksjon i nærmiljøanlegg for å opprettholde skigleden, spesielt for barn. Han skildrer en dyster framtid dersom snølagring og -produksjon ikke settes på agendaen.

– Hvis vi skal opprettholde vår nåværende skitradisjon, må det settes inn tiltak for snøproduksjon i nærmiljøanlegg, sier han til NRK. 

Les mer

Rapporten er dessverre ikke tilgjengelig enda, men mer info finnes hos NRK og Metrologisk institutt via "Snarveier"-menyen under. Der finnes også informasjon om den ene bidragsyteren, Norwegian Snow Consulting. 

I tillegg har godeidrettsanlegg.no en egen temaside for snøhåndtering, hvor du finner masse nyttig informasjon om snølagring, snøproduksjon, snøpreparering og snøbevaring. I løpet av vinteren vil det også publiseres ytterligere verktøy om snøproduksjon og snølagring, så følg med!