Logo Kulturdepartementet

Informasjon om nytt anleggsregister fra Kulturdepartementet

I oktober 2017 vil Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet lansere et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den nye portalen vil innen 2. oktober bli tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no, men en vil også komme dit gjennom den eksisterende adressen www.idrettsanlegg.no.

Inntil den nye portalen er tilgjengelig kan du søke i det tidligere registeret. Via søket vil en kunne finne anlegg med tilhørende detaljer, samt eventuelle spillemiddeltildelinger til anlegget sortert etter tildelingsår.

Søknadsskjemaer og søk etter anlegg

Søknadsskjemaer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil gjøres tilgjengelig 2. oktober. Før denne datoen kan man ikke sende inn søknader til disse ordningene. Søknadsskjema for tilskudd til lokale kulturbygg/kulturarenaer gjøres tilgjengelig 1. desember.

Nytt søk etter anlegg og uthenting av data vil bli tilgjengelig 2. oktober.

Informasjon om endringer til potensielle søkere

Kulturdepartementet tilstreber å distribuere informasjon om endringer og veiledning til utfylling av de nye søknadsskjemaene til potensielle søkere, gjennom kommuner og fylkeskommuner samt gjennom organisasjoner som er godkjent for tilskudd.

Fagsystem

For kommunale og fylkeskommunale saksbehandlere vil også nytt fagsystem for behandling av søknader gjøres tilgjengelig samtidig. Informasjon om det nye fagsystemet vil distribueres av Kulturdepartementet til kommuner og fylkeskommuner, og tilbud om opplæring i det nye systemet vil gis via fylkesvise arrangementet i regi de respektive fylkeskommuner.