Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 6 - 2021

Tilskudd til utstyr og momskompensasjon for idrettsanlegg. Og nytt treningsanlegg for scootercross i Finnmark.

Utstyr og anlegg

Særforbundene minner sine idrettslag om muligheten til å søke om momskompensasjon, og tilskudd til utstyr, for idrettsanlegg. En del idretter kan søke om tilskudd til utstyr til anlegget.

For informasjon om utstyr som man kan søke støtte til, henvises det til hvert særforbund. På Norges idrettsforbunds nettside finner du en liste med alle særforbundene:

Særforbund - idrettsforbundet.no

For informasjon om anlegg og momskompensasjon, se nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Om momskompensasjon idrettsanlegg - lottstift.no

Treningsanlegg for scootercross

På sine nettsider skriver Norges Motorsportforbund om åpningen av et nytt treningsanlegg for scootercross i Maze i Finnmark. Banen er ikke så stor i dag, men det er muligheter for å bygge den ut. Team Norway Snowcross junior og landslagstrener, Pål Grøtte, fikk æren av å åpne anlegget. Les mer på nettsidene til NMF:

Åpnet nytt treningsanlegg for scootercross - nmfsport.no (publisert 03.02.2020)