Illustrasjonsbilde skatepark.

Inkluderende skateanlegg - slik kan flere tørre å teste brettet i byrommet

Rapport fra Sveriges Skateboardförbund og White arkitekter 2020

Hvordan kan skateanlegg utformes mer inkluderende? Sveriges Skateboardförbund har sammen med White arkitekter gjennomført en studie der de har truffet ikke-normative skateboardere for å utarbeide forslag på hvordan anleggene kan utformes for å ønske flere velkommen i fremtidens skateparker.

Rapporten, samt nyheten om rapporten er opprinnelig skrevet på svensk. Saken er gjengitt med oversettelse. 

Inkluderende skateanlegg - slik kan flere våge å prøve ut brettet i det offentlige rom

Gutter og menn utgjør i dag 78% av medlemmene i skateboardforbundets medlemsforeninger. Det har vært gjennomført mange sosiale og medierettede initiativ for å gjøre skating til en mer likestilt og inkluderende aktivitet, men det har vært mangel på et prosjekt som har undersøkt hvordan skateanlegg kan utformes for å bli mer inkluderende. 

- Vi er et forbund som ønsker å se en likestilt og inkluderende skatekultur, og gjennom å undersøke hvordan design av skateboardmiljøer kan påvirke dette får vi ytterligere et verktøy som kan ta oss nærmere vår visjon, sier Niklas Boström, foreningsutvikler hos Sveriges skateboardforbund. 

Resultatet av studien viser at dagens skateanlegg er blitt bygget ut i fra normer som bidrar til å ekskludere underrepresenterte grupper. Løsningen for at flere skal tørre å ta plass og være komfortable i skateparkene er en universell utforming med variasjon, jevnere overflater, tilgjengelighet, trygghet og karaktersterkt design. 

- De fleste skateparkene i dag er enkeltfunksjonsanlegg, bygget i betong med tydelig kant og høy vanskelighetsgrad. Jeg er overbevist om at en kreativ og normbasert utforming av skateanlegg kan bidra til at skate blir en mer likestilt aktivitet som flere tør å prøve ut, sier Fredrik Angner, ansvarlig landskapsarkitekt hos White. 

Arbeidet med inkluderende skateanlegg er ledet av eksperter innen universell utforming og bygger på en metodikk som White har arbeidet med i det internasjonalt anerkjente "Flickrum i det offentliga" - et prosjekt som ser på yngre jenter i det offentlige rom, med kreative forslag og løsninger. 

- Om vi vil skape inkluderende uterom, er det grunnleggende å involvere underrepresenterte grupper i designprosessen og at de tar del i bruken etter at anlegget er ferdig. Dette arbeidet er dessuten helt i tråd med FNs barnekonvensjon, sier Rebecca Rubin, prosessleder og arkitekt hos White. 

godeidrettsanlegg.no takker Sveriges Skateboardförbund for tillatelsen til å publisere rapporten og nyheten: Inkluderande skateanläggningar – så kan fler våga testa brädan i det offentliga rummet (Sveriges Skateboardförbund, 21.01.2020)