Logo Norges Fleridrettsforbund / Petanque

Medlem i petanqueklubben ga klubben ny hall

Et medlem i petanqueklubben i Fredrikstad, Boule Frederik II, ga klubben ny hall. "Johans hall" hadde offisiell åpning 16. desember 2017.

Den 16. desember var det offisiell åpning av en ny petanquehall på Gressvik, Fredrikstad. En av klubbens medlemmer stilte eget bygg med et areal på ca. 150 kvadratmeter til disposisjon. I tillegg har han lagt ned mye egeninnsats i snekring, skuffing av grus m.m., og dekket det vesentlige av materialkostnader.

Les om julespill i ny hall på petanque.no