Bygge petanquebane

Dokument fra Norges Fleridrettsforbund, seksjonen for petanque

Dette dokumentet beskriver petanquebaner og hvordan du bygger dem.

Om petanquebaner

Forutsetningene for å bygge en petanquebane kan variere. Hvordan banen blir, avhenger av hvor den bygges og på hvilket underlag. Blir det laget en bane på en gammel gressplen, gammel fotballbane eller asfalt, vil en få helt ulike typer bane – men alt er spillbart og mulig å bruke til petanque.

Petanque er en sport der det du trenger er en grusbane. Mål for internasjonale konkurranser er 4 x 15 meter, men en finner ofte baner som er både litt smalere og litt kortere, og det går helt fint. Men banene bør ikke være smalere enn tre meter, eller kortere enn 12 meter. Vi vil anbefale å lage en større grusflate, så kan en dele inn banene med tau heller enn at det er faste baner på 4 x 15 meter. En grusflate på 5 x 15 meter vil kunne gjøre at dobbelt så mange er i aktivitet samtidig, da en kan dele det opp med tau. 

På gressplen

Dersom en skal lage bane der det har vært gress før, for eksempel på en tidligere plen, gjør en følgende:

 1. Grav ned 30 til 40 cm. Behold gjerne en del av jorden og gressmatten, for dette kan fungere fint som fyll rundt banekanten. Få det ganske beint, men ikke helt beint, for regnvær og vann skal renne bort. Fyll på med 20 cm singel eller stein. Det er viktig for drenering, slik at ikke banen får overvann. Jevn så ut underlaget – det er veldig viktig med tanke på sluttresultatet. 
 2. Bruk så en vibratorplate/hoppetusse, gjerne på 120-140 kilo, for å komprimere det. Legg på en fiberduk, gjerne en tynn en. Det vil gjøre at du slipper ugress og at banen trenger så mye stell.
 3. Fyll deretter på med grus. Vi har ofte brukt veigrus – eller grus i størrelse 0-8 mm eller 0-6 mm. Jevn så ut banen slik at den blir så jevn og bein som mulig.
 4. Ram gjerne banen inn med treplanker slik at det blir seende pent ut, og slik at kulene ikke forsvinner langt bort dersom en skulle bomme med et skudd.
 5. Husk å vanne banen, og bruk hoppetusse/vibratorplate, og kjør over den to ganger. Vatne igjen, og gjør det samme. Minst åtte ganger totalt, slik at banen blir fast. En vil at kulene skal trille litt – ikke bare stoppe opp med en gang. Bruk heller hoppetusse/vibratorplate én gang for mye enn én gang for lite.
 6. La banen hvile et par dager, og så er den klar til bruk.
   

Det vil ikke ta mer enn et par dager å lage en slik bane, og den er heller ikke spesielt kostbar.

På en tidligere grusplass

Dersom du har en gammel grusplass, som for eksempel en gammel parkeringsplass eller lekeplass, kan du fint gjøre dette om til en petanquebane.

 1. Grav/skrap ned til underlaget er relativt beint.
 2. Fyll på med 15/20 cm grus (0-8 eller 0-6).
 3. Jevn ut til banen er bein.
 4. Husk å vanne banen, og bruk hoppetusse/vibratorplate, og kjør over den to ganger.
 5. Vatne igjen, og gjør det samme. Minst åtte ganger totalt, slik at banen blir fast.

 

En vil at kulene skal trille litt – ikke bare stoppe opp med en gang. Bruk heller hoppetusse/vibratorplate én gang for mye enn én gang for lite.