Forside Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg

Vilkår for tilskudd fra spillemidlene

Denne veilederen fra Kulturdepartementet handler om hvilke vilkår som gjelder for å kunne søke om tilskudd av spillemidler til rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Veilederen er revidert i 2016.

Innhold

Generelt - gjeldende for alle typer anlegg

Rehabilitering av idrettshaller

Rehabilitering av idrettsgulv

Rehabilitering av svømmeanlegg

Rehabilitering av kunstgressdekker/-baner

Rehabilitering av grusbaner

Rehabilitering av naturgressbaner

Rehabilitering av friidrettsbaner (kunststoffdekker)