Hundesportanlegg

Hundesportanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om hundesportanlegg.

Norges Hundekjørerforbund

Hundekjøring (Miljødirektoratet)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Universell utforming av idretts-og
nærmiljøanlegg

Om hundekjøring

Utdrag fra Miljødirektoratet: 

Hundekjøring er en allemannsrett lovfestet i friluftsloven. I friluftsloven er hundekjøring plassert i samme bestemmelse som sykling og ridning og derfor tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet. 

Vinterstid er det upraktisk å knytte hundekjøring til stier i utmark fordi stiene da ofte ligger godt gjemt under snøen. Når det ikke er fare for skade, f.eks. skade på ungskog, er det derfor lovlig å kjøre hundespann også utenfor stil og vei. Aktiviteten må skje skånsomt og i tråd med kravet til gode ferdselskultur nedfelt i friluftslovens § 11. Det må ikke kjøres i skogplantefelt.

For å lese om allemannsretten og hva som gjelder for hundekjøring, gå til Miljødirektoratets side: Hundekjøring

 

Det finnes ulike grener for hundekjøring:

Hundekjøring barmark

I hundekjøring på barmark trekker hunden/hundene en vogn eller sparkesykkel over en viss distanse. Det finnes også en gren der man løper sammen med én trekkhund. 

 

Hundekjøring snø

I grenen nordisk stil bruker man ski, men også grenen slede finnes.

 

Agility

Agility er en hundesport der samspillet mellom hund og hundefører testes i en hinderløype. Hunden skal passere hindringene i riktig rekkefølge og på kortest mulig tid. Agility trenes både utendørs og innendørs. Siden 2016 kan man søke om spillemidler til agilityhall.

 

Norges Hundekjørerforbund

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en nasjonal organisasjon for hundekjøring. Formålet deres er å fremme hundekjøring i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. NHF organiserer grenene nordisk, slede og barmark. Hundekjøring arrangeres både om vinteren på snø og om sommeren på barmark.  Det er også mange som benytter seg av trekkehund i friluftslivet.

 

Annen informasjon

2 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Ski- og snøanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og mål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Snøproduksjon og snøpreparering

Snøproduksjon og snøpreparering

Kulturdepartementet og Norges Skiforbund utarbeidet i 2014 en veileder om snøproduksjon og snøpreparering. Du finner her informasjon om vann og strømforsyning, planlegging av snøsystemer,...