Cricketbane

Cricketbane

Du vil her finne nyttig informasjon om cricketbaner, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Norges Cricketforbund
International Cricket Council

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Anleggsveileder for cricket

Universell utforming av idretts- og 
nærmiljøanlegg

 

Om cricketanlegg

Cricket kan spilles både utendørs og innendørs. Utendørs spilles cricket på gress, med et område i midten av banen som kalles for pitch. Norges Cricketforbund (NCF) er det nasjonale særforbundet for cricket i Norge. Følgende tekst er hentet fra forbundet sine nettsider:

Cricketbaner er miljøvennlige og gir kun begrensede inngrep i naturen. Det bygges ingen permanente byggninger eller konstruksjoner som sjenerer naboer og andre brukere av nærmiljøet. 

Cricketbaner som brukes til seriespill skal ha en radius på 65-75 meter. Hele banen er gress, bortsett fra et rektangulært område i midten av banen som kalles pitch. Pitcher i Norge har kunstgressdekke på overflaten og det kreves begrenset gravearbeid (40-50 cm) og påfyll ned i bakken. Å lage en pitch tar ikke lang tid men krever både erfaring og spisskompetanse.

Norges Cricketforbund

Cricketidretten organiseres i Norge av Norges Cricketforbund. Det finnes én eller flere cricketklubber i halvparten av fylkene, du finner en liste over alle klubbene her. Dersom du lurer på noe vedrørende cricketbaner og pitcher, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Banemål og tekniske krav

Cricket (under C på siden for Banemål og areal)

Anleggsveileder for cricket

Norges Cricketforbund har sammen med en leverandør laget to veiledere på engelsk for pitch og treningsområde/bur:

Non-turf cricket pitches / match pitch (.pdf)

Practice area / Netcage (.pdf)

 

Annen informasjon

11 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer Norges Cricketforbund og Norges Skytterforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3 - 2020

I slutten av desember kom nyheten fra Norges Cricketforbund at Sandefjords cricketspillere kan glede seg til å spille på et nytt anlegg. Norges Skytterforbund forteller at det har blitt avholdt et...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Veiledere

Anleggsveileder for cricket

Norges Cricketforbund har oppdatert sin "Anleggsstandard for bygging av cricketbane i Norge", og den nye veilederen finner du her (oppdatert juni 2019). Veilederen er utarbeidet med tanke...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Aktuelt

Cricketpitch i Trondheim

Trondheim kommune har satt av 500 000 kroner til bygging av cricketpitch i Lade Idrettspark. Pitchen skal ferdigstilles før starten av 2018-sesongen.

Innholdstype: Verktøy
NGA logo

Greenkeeperkurs - nyttig for alle som drifter gressbaner

Norges Golfforbund deler kunnskap fra grunnkurs i greenkeeping på sine nettsider. Det digitale videokurset er laget av Norwegian Greenkeepers Association, men er tilgjengelig for alle. Visste du at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Kollasje Lade idrettspark

Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset...

Innholdstype: Aktuelt

Spennende muligheter for cricketbane i Stavanger

Norges Cricketforbund og representanter fra Stavanger kommune møttes i forbindelse med utbygging av Lassa Idrettspark i Stavanger. Kommunen ser på mulighetene for et cricketanlegg i Stavanger. Både...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Klubbhus. Foto: Svanholm Cricketklub

Svanholm Park - Danmarks nasjonalarena for cricket

Norges Cricketforbund savner et godt forbildeanlegg for cricket i Norge, og vi har derfor skrevet om Svanholm Park, som ligger i Brøndby i Danmark. Svanholm cricketklub har gitt oss tillatelse å...

Sider