Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 1000 treff

Anleggstype ()

Viser 10 av 1000 treff
Veileder

Universell utforming av uteområder – Krav og anbefalinger

En veileder fra Universell Utforming AS

Hvilke krav stilles til universell utforming? For å inkludere alle og skape like muligheter for deltagelse, livskvalitet og god folkehelse er universell utforming av bygg og idrettsanlegg viktig. Det…
Publisert: 05.05.23Sist endret: 05.05.23
Nyhet

Reisebrev fra Kenya

NTNU-studenter prosjekterer flerbrukshall i Kenya

To NTNU-studenter har i samarbeid med Ingeniører uten grenser (IUG) vært i Kenya. Der har de, som sin masteroppgave, prosjektert en flerbrukshall for en barneskole. Hør deres beretning.
Publisert: 04.05.23Sist endret: 04.05.23
Nyhet

Isbaneseminar i regi av Bad, Park og Idrett

Hold av 24. mai!

Webinaret tar for seg aktuell tematikk innen teknisk og daglig drift av ishall, inkludert eksempler fra ulike anlegg. Nyere anlegg og konsepter som har vært i drift en periode følges opp: Hva var…
Publisert: 03.05.23Sist endret: 03.05.23
Publikasjon

Kartlegging av vannforbruk i idrettsbygg

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

Er NS 3055:1989, Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger, utdatert? Denne bacheloroppgaven tar for seg vannforbruket i idrettsbygg.
Publisert: 02.05.23Sist endret: 02.05.23
Anleggstype

FriFot-anlegg

FriFot-anlegg er et eget konsept, som består av en kunstgressbane omkranset av en friidrettsbane.
Publisert: 28.04.23Sist endret: 02.05.23
Nyhet

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2023

Nyheter fra Basketballforbundet, Orienteringsforbundet og Skiforbundet

I denne ukas anleggsnytt kan du lese om at Norges Basketballforbund har mottatt en stor pengegave til utendørsanlegg, Orienteringforbundet gir en hjelpende hånd til alle løypeleggere og Skiforbundet…
Publisert: 28.04.23Sist endret: 08.05.23
Nyhet

REACH-komiteen med ja til omsetningsforbud mot gummigranulat

Støtter EU-kommisjonens forslag

EU-kommisjonen kom i august 2022 med forslag om et omsetningsforbud mot gummigranulat som fyll i kunstgressbaner. Dette har nå vært oppe til avstemning i REACH-komiteen, som støtter forslaget.
Publisert: 27.04.23Sist endret: 28.04.23
Forbildeanlegg

Vassmyra FriFot-anlegg

Fra myr til asfaltert ballplass til forbildeanlegg for FriFot

Ved å benytte konseptet FriFot, har Mandal fått et fantastisk anlegg for fotball og friidrettsøvelser. Her er det rom for både organisert og uorganisert aktivitet, både i og utenfor skoletid.…
Publisert: 27.04.23Sist endret: 28.04.23
Publikasjon

Desinfisering av klatrevegg

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

I denne bacheloroppgava fra 2022 med tittel "Mikrobiell vekst og desinfisering i klatresenter" ser studentene på bakterievekst på klatretak. Det undersøkes også på hvilke…
Publisert: 25.04.23Sist endret: 27.04.23
Nyhet

Kan gummigranulatbaner utformes og driftes miljøvennlig?

Prøveprosjektet Silkeborgbanen oppnår betydelig reduksjon av miljøpåkjenning fra gummigranulat.

EU-kommisjonen arbeider mot et forbud mot gummigranulat som fyll i kunstgressbaner, som følge av miljøkonsekvensene av at granulatet spres til miljøet. I Danmark er Silkeborgbanen et prøveprosjekt…
Publisert: 21.04.23Sist endret: 21.04.23