Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 11 treff
Viser 10 av 11 treff
Publikasjon

Spillemidler til idrettsanlegg 2016

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2017

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg…
Publisert: 19.12.16Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Spillemidler til idrettsanlegg 2018

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019

Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018.
Publisert: 27.03.19Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Spillemidler til idrettsanlegg 2019

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2020

Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2019.
Publisert: 08.06.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kostnadsutvikling for idrettshaller i Norge

Masteroppgave fra NTNU 2017

Blir spillemidler delt ut på en fornuftig måte som støtter oppom samfunnsnyttige prosjekter? "Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge…
Publisert: 02.02.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Spillemidler til idrettsanlegg 2020

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2020

Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2020.
Publisert: 08.04.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Livssykluskostnader for idrettsanlegg

Masteroppgave fra NTNU 2011

Hensikten med denne masteroppgaven er å synliggjøre hvordan livssykluskostnadene for en flerbrukshall kan reduseres, samt å gi en indikasjon på livssykluskostnadene basert på etablerte nøkkeltall fra…
Publisert: 04.11.15Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Rapport: En krone investert i idrettsanlegg gir tre kroner tilbake

Rapport om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg.
Publisert: 03.10.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Spelemidlar til idrettsanlegg 2021

Rapport frå Kultur- og likestillingsdepartementet og Norges idrettsforbund 2021

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komité har i samarbeid utarbeidd ein statistikksamling om idrettsanlegg og tilskotsordninga for…
Publisert: 14.07.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Kostnadsstatistikk: idrettshaller

Kortfattet rapport fra 2016

Idrettshallen, flerbrukshallen eller fleridrettshallen, som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene. I denne rapporten presenteres…
Publisert: 22.09.16Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Spillemidler til idrettsanlegg 2017

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg…
Publisert: 05.01.18Sist endret: 19.02.23